KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård.

Tandläkaren gör först en undersökning med riskbedömning innan hen föreslår en avgift för de kommande tre åren. Det innebär att tandläkaren uppskattar tandvårdsbehovet och sätter en månadskostnad som ska täcka de behandlingar som hen tror att du kommer att behöva. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, har du redan betalat den via avgiften.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika regionerna. Detta ingår alltid:

 • Akuttandvård
 • undersökningar
 • råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
 • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
 • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

I abonnemangstandvård ingår till exempel inte detta:

 • Återställande av förlorade tänder
 • tandreglering, till exempel tandställning
 • tandblekning
 • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter du har.

Västerbotten

Det här gäller hos Folktandvården Västerbotten

De här åtgärderna ingår alltid i ditt frisktandvårdsavtal med Folktandvården Västerbotten:

 • Undersökningar och utredningar
 • Råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
 • Behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
 • Lagningar av tandfyllningar och kronor som går sönder
 • Behandling av bettbesvär
 • Akuttandvård

Om din tandläkare bedömer att det krävs specialistvård för någon av åtgärderna som ingår i frisktandvården skriver tandläkaren en remiss till specialisttandvården.

Det här ingår inte i avtalet med Folktandvården Västerbotten:

 • Avgiften du måste betala om du uteblir eller lämnar sent återbud
 • Estetisk tandvård som blekningar, tandsmycken eller byte av felfria fyllningar
 • Tandreglering och tandställning
 • Implantat, broar och proteser
 • Tandvård utomlands
 • Intyg om munförhållanden
 • Tandskydd
 • När en bettskena ska göras om
 • Behandling som ersätts av olycksfallsförsäkring

Avgiften varierar

Du vara undersökt och riskbedömd för att få teckna avtal om abonnemangstandvård. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Efter tre år erbjuds du förlängning av avtalet med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen.  Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet på grund av att du tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan olika regioner.

Västerbotten

Välj betalningssätt själv

Det är många faktorer som påverkar avgiften. Vid undersökningen placeras du i en premiegrupp som avgör vilken årsavgift du får. Om undersökningen visar att du behöver behandling, så får du behandlingen innan ni tecknar avtalet. För det betalar du vanligt pris enligt den prislista som gäller

Du kan välja att betala årsvis med faktura eller månadsvis med autogiro. Personalen vid Folktandvårdens kliniker kan berätta mer.

Avgiften blir lägre med det allmänna tandvårdsbidraget

Är du 24–29 år eller över 65 år, får du 600 kronor per år i allmänt tandvårdsbidrag. Är du 30–64 år får du 300 kronor per år i allmänt tandvårdsbidrag. Det dras bort från summan på din faktura från Folktandvården.

Pristabell

Gäller från 15 januari 2020 till 14 januari 2021

Tandhälsan
avgör vilken
premiegrupp
du tillhör
Årlig
grundavgift
Avgift 24–29 år samt 65 år
och äldre med
tandvårdsbidrag
600 kronor
Avgift 30–64 år med
tandvårdsbidrag
300 kronor
Årlig avgift Avgift per
månad
Årlig avgift Avgift per
månad
Premiegrupp 1 1000 400 33 700 58
Premiegrupp 2 1 300 700 58 1 000 83
Premiegrupp 3 1 750 1 150 96 1 450 121
Premiegrupp 4 2 300 1 700 142 2 000 167
Premiegrupp 5 3 100 2 500 208 2 800 233
Premiegrupp 6 4 010 3 410 284 3 710 309
Premiegrupp 7 5 190 4 590 383 4 890 408
Premiegrupp 8 6 420 5 820 485 6 120 510
Premiegrupp 9 7 620 7 020  585 7 320 610
Premiegrupp 10 8 750 8 150 679 8 450 407

Akut tandvård överallt i landet

Om du har avtal om abonnemangstandvård hos Folktandvården i din region gäller det avtalet i hela Sverige om du behöver akut tandvård, på en resa till exempel.

Om du har ett abonnemangsavtal och flyttar får du ta med dig det till Folktandvården på din nya hemort.

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du kan inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som den som betalar för varje gång. Högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att avgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 300 kronor eller 600 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan du däremot använda till att betala ditt avtal med.

Till toppen av sidan