LÄS DIN JOURNAL

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen

Innehållet gäller Västerbotten

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hur tjänsten Journalen fungerar i Västerbotten.

Var kan jag läsa min journal på nätet och hur loggar jag in?

Du kan läsa delar av din journalinformation genom att logga in på 1177.se med e-legitimation. När du loggat in ska du välja Journaltjänster och sedan Journalen.

Vem kan läsa i Journalen?

Personer från 16 år har direktåtkomst till sin egen journalinformation.

Vårdnadshavare kan läsa sitt barns journal, fram till att barnet fyller 13 år.

Vad visas i tjänsten Journalen?

I Journalen visas anteckningar, vård- och omsorgskontakt (när du varit hos doktorn), diagnoser och läkemedel.

Vad visas inte i tjänsten Journalen?

Journalanteckningar som gjordes tidigare än år 2001, de lämnas som tidigare ut i pappersjournal.

Journalanteckningar från vårdenheter och yrkeskategorier där man beslutat att manuell menprövning ska göras inför utlämning kommer inte att vara tillgängliga.

Det är anteckningar från rättspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk genetik, barn- och ungdomshabilitering och ungdomsmottagningar.

Du kan inte heller läsa tandvårdens journaler. 

Kan jag läsa äldre journalanteckningar?

Ja, Journalen visar elektroniska journaler från år 2001 och framåt.

Kommer jag att förstå det som står i min journal?

Erfarenheter från andra landsting och regioner visar att patienterna förstår texten i sin journal i större omfattning än väntat. Patienter som vill veta mer om sin sjukdom och behöver hjälp med till exempel termer, letar ofta reda på informationen genom att fråga personer i sin omgivning eller söka på nätet. En av orsakerna till att patienten det gäller oftast förstår anteckningarna i journalen är att man känner sin sjukdom och behandling väl.

Visas provsvar och laboratorieanalyser i Journalen?

Nej, information om provsvar och laboratorieanalyser visas bara om de återges i läkarens journalanteckning. 

Kan jag som patient även se en journalanteckning som inte är klar för signering?

Ja, det är en allmän handling och det är viktigt för patienten att se denna eftersom signeringen ibland kan ta lång tid. Du som patient väljer själv om du vill se osignerad journalinformation i Journalen. Du får då information om att journalinformationen inte är kontrollerad och kan innehålla fel. 

Varför syns inte anteckningar från mitt besök?

Ibland dröjer det ett par dagar eller någon vecka innan du ser din anteckning i Journalen.

Det kan bero på att läkaren har dikterat besöket, det vill säga att läkaren har talat in text som sedan ska skrivas in i din journal. Målet är att en dikterad anteckning ska föras in i journalen inom 14 dagar.

Kan jag som patient stänga av tjänsten om jag inte vill läsa min journal?

Informationen visas först när du loggar in på 1177.se och öppnar Journalen, så om du inte vill läsa din journal rekommenderas du att inte öppna den. Du kan också stänga all åtkomst till Journalen genom en förseglingsfunktion i tjänsten. Då kan du själv inte öppna den igen, utan det sker genom en särskild prövning. 

Kommer jag åt min journal även när jag är på resa utomlands?

Ja, du når Journalen på samma sätt som du till exempel kan sköta bankärenden.

Varför tillgängliggörs journalinformation på nätet?

Många patienter vill ha en mer aktiv roll i frågor som gäller sin sjukdom och behandling av den. De vill ta del av information och kunna följa vad som sker i vårdprocessen. Det har även skett en ökning av patienter som begär att få ta del av sina journaler.

Dessutom är ett syfte med Journalen att den ska tjäna som information för patienten och kunna medverka till en ökad delaktighet. 

Kan synskadade och blinda använda Journalen?

Personer med en synskada använder ofta olika hjälpmedel för att kunna läsa text på en bildskärm. Journalen ingår i ett system som har testats på personer med synskada. Med en kombination av automatisk textuppläsning och braille-kodsgivare vid tangentbordet, kan sådan text göras tillgänglig för en person med en synskada. 

Kan jag ställa frågor till vårdgivaren?

Journalen på nätet ingår i e-tjänsterna på 1177.se. Där loggar du in för att kommunicera säkert med din mottagning eller hälsocentral. De flesta mottagningar i regionen går att nå via e-tjänsterna.

De mottagningar som inte erbjuder möjlighet till denna kommunikation når du ändå via telefon eller brev.

Här kan du söka efter en mottagning, hälsocentral eller tandvårdsklinik.

Kan jag vara säker på att ingen obehörig kan läsa min journal?

Ja, för att kunna läsa Journalen på nätet krävs att man loggar in med e-legitimation. Säkerhetsnivån är mycket hög och kan jämföras med bankernas internettjänster. Man har också möjlighet att kontrollera åtkomstlogg och därigenom få information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat Journalen. 

Blir min journal sökbar på internet?

Nej, din journal publiceras inte på internet utan genom e-tjänsten skapas ett "titthål" in till din journal i journalsystemet. Din journal är på inget sätt sökbar på internet och kommer inte att kunna läsas av obehörig.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor som gäller inloggning kan du kontakta supporten för e-tjänster. Du kan ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 06.00−22.00.

Du kan också ställa din fråga via ett formulär.

Till toppen av sidan