Psykiatrisk klinik Umeå

Elsa Bolins gränd, Norrlands universitetssjukhus

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Elsa Bolins gränd, Norrlands universitetssjukhus
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
90185 Umeå

Kliniken är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingscentrum samt en rättspsykiatrisk enhet som omfattar vårdavdelning och undersökningsverksamhet.


För kontakt och mer information, se vårt utbud.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Av- eller ombokning av besök

Av- eller ombokning sker via telefon till aktuell mottagning eller via Psykiatriska klinikens röstbrevlåda telefon 090-785 64 54

Avbokning av besök kan även meddelas via våra e-tjänster.

Avbokning skall ske i god tid innan besök. Vid uteblivet besök debiteras patientavgift, en faktureringavgift på 50 kr tillkommer. Frikort är ej giltigt.

Hos oss finns allmänpsykiatriska vårdavdelningar, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingscentra samt en rättspsykiatrisk enhet som omfattar vårdavdelning och undersökningsverksamhet.

Kontakta oss gärna genom att logga in i våra e-tjänster, eller ring något av våra telefonnummer.

 • Verksamheten vänder sig till de som är mellan 18 och 60 år och är i behov av psykiatrisk specialistvård.

  Kontaktuppgifter till Affektiv mottgning

 • Akut och bedömningsmottagning Umeå är den psykiatriska klinikens akutmottagningsenhet. Förutom akuta bedömningarna ansvarar teamets personal för bedömningen av remisspatienter.

  Kontaktuppgifter till Akut och bedömningsmottagning

 • Verksamheten vänder sig till personer med pågående kontakt vid Psykiatriska kliniken NUS. Arbetsterapi handlar om att individen ska kunna utföra de vardagsaktiviteter denne vill, behöver och förväntas inom personlig vård, boende, fritid och arbete/studier/sysselsättning. Utgångspunkten för arbetsterapi är att öka individens delaktighet i valda livsområden med hänsyn till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

  För mer information:

  Sektionschef: Arbetsterapeut Sofia Eklund
  E-post: Sofia Eklund

 • Verksamheten riktar sig till patienter med psykossjukdom och erbjuder intensifierad behandling i öppenvård upp till 5 dagar/vecka.

  Kontaktuppgifter till Behandlingsenheten Ersboda

 • Behandlingsenhet Vågen är en enhet som bedrivs dagtid, fem dagar i veckan och ålgruppen är unga självdestruktiva patienter som inte kommer vidare i sedvanlig öppenvård/slutenvård.

  Kontaktuppgifter till Behandlingsenhet Vågen

 • Verksamheten vänder sig till dig som har en psykiatrisk problematik och ett beroende av alkohol/droger, så kallad dubbeldiagnos.

  Kontaktuppgifter till Beroendepsykiatrisk mottagning

 • Verksamheten vänder sig till dig över 18 år med ätstörningsproblematik. Till enheten kan man söka själv eller komma på remiss.

  Kontaktuppgifter till Freja ätstörningsmottagning

 • Mottagningen vänder sig till vuxna, över 18 år, med könsdysfori/transsexualism/könsidentitetsproblematik.

  Kontaktuppgifter till Könsidentitsmottagningen

 • Neuropsykiatrisk mottagning Umeå är en öppenvårdsmottagning för patienter mellan 18-60 år med komplex psykiatrisk problematik och samsjuklighet inom området för autism, personlighetsstörning, ADHD  samt komplexa affektiva tillstånd och mental retardation med beteendestörningar.

  Kontaktuppgifter till Neuropsykiatrisk mottagning

 • Avdelningen har 13 vårdplatser med inriktning mot nyinsjuknade, depression och ångest mellan 18-60 år.

  Besökstider alla dagar mellan klockan 13.00-20.00
  Telefon: 090-785 65 31

 • Avdelningen har 13 vårdplatser med inriktning mot psykos och personlighetsstörningsproblematik.

  Besökstider alla dagar mellan klockan 13.00-20.00
  Telefon: 090-785 63 75

 • Avdelningen har 13 vårdplatser med inriktning mot äldre över 60 år och alla diagnoser.

  Besökstider alla dagar mellan klockan 13.00-20.00

  Telefon: 090-785 64 21

 • Avdelningen har 10 vårdplatser med inriktning beroendepsykiatri.

  Besökstider alla dagar mellan klockan 13.00-20.00

  Telefon: 090-785 64 52

 • Vi vänder oss till dig mellan 18 och 60 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård och är diagnostiserad med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Mottagningen tar även emot patienter som är nyinsjuknade i psykos.

  Kontaktuppgifter till Psykosmottagning

 • Har 6 vårdplatser och är knuten till Avdelning 4.

  Telefon: 090-785 64 50

 • Verksamheten vänder sig till dig mellan 18 och 60 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård.

  Kontaktuppgifter till Ångest och Asta mottagning

Till toppen av sidan