Träning, vård och behandling i Västerbotten

Fotbäddar och skor för dig som har diabetes

Innehållet gäller Västerbotten

Personer med diabetes har kraftigt ökad risk att utveckla sår på fötterna på grund av den uppkomst av nervskada och förändringar i både små och stora blodkärl som sjukdomen kan medföra. Nervskadorna medför ofta känselstörningar och känselbortfall. Förändringarna i blodkärlen orsakar cirkulationsnedsättning vilket minskar läkningsförmågan och ökar risken för sår på grund av tryck och skav.

Personligt utprovade sulor, fotbäddar, kombinerat med bra skor kan minska riskerna genom att förebygga problem och avlasta särskilt tryckutsatta eller känsliga områden. Fotbäddar och skor kan ofta också vara en viktig del i behandlingen vid uppkomna sår och efter behandling för fotsår.

Inte alla som har diabetes behöver fotbäddar eller särskilt utprovade ortopediska skor utan detta bedöms utifrån din status och dina behov.

Viktigt för dig som har diabetes och använder fotbäddar

Det är viktigt att de skor som fotbäddarna ska användas i är tillräckligt långa och breda så att du inte får skav eller tryck. Skor med få sömmar minskar risken för skav.
Använd skor och fotbäddar under så stor del av dagen som möjligt, både ute och inne. Gå inte barfota eller bara i strumpor om du har du känselnedsättning. Det kan öka risken för skador.

Kontrollera fötterna noggrant flera gånger om dagen, speciellt när du använder nya skor och fotbäddar. Använd gärna spegel för att se under trampdynorna. Kontakta Ortopedteknik om du ser rodnad, irritation eller skav. Kontrollera också skorna varje gång du tar på dem för att se till att inte grus eller andra föremål har kommit in i skorna.

Se också Skötselråd och andra tips för dig med fotbäddar

Till toppen av sidan