VANLIGA BESVÄR OCH SJUKDOMAR HOS BARN

Infektioner hos barn i förskolan

Innehållet gäller Västerbotten

Små barn är ofta sjuka. Upp till fyra års ålder har barnet i genomsnitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. Infektionerna gör att barnen bygger upp sitt immunförsvar. Det går inte helt undvika att infektioner sprids i småbarnsgrupper, men de går att begränsa.

Som förälder måste du vara beredd på att vara hemma med ditt barn flera gånger varje termin för att låta infektionerna läka ut och för att minska risken att de sprids till andra barn.

Orkar barnet vara med på aktiviteter?

Hur barnet orkar med aktiviteterna på förskolan är avgörande för om ditt barn kan vara på förskolan. Om ditt barn är tröttare än vanligt, inte äter eller sover, är okoncentrerat eller på något annat sätt visar att hen inte orkar med aktiviteterna på förskolan, då kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. 

Förskolepersonalen bedömer

I hemmet kanske du inte alltid märker att barnet är påverkat av en infektion, men på förskolan med olika aktiviteter bland andra barn och vuxna märker personalen om barnet inte orkar delta som vanligt.

De som arbetar på förskolan är vana att se hur ditt barn fungerar på förskolan och därför är det viktigt att du som förälder litar på förskolepersonalens bedömning även om du själv tycker att barnet verkar piggt när ni är hemma.

Förskolans hygienrutiner

Förskolan har hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Det är kommunens miljönämnd som ansvarar för att rutinerna följs.

Förskolepersonalen har en helhetsbild över infektionsläget bland barnen och kan ibland besluta att hygienrutinerna på förskolan skärps tillfälligt. Det kan till exempel vara för att begränsa spridningen av magsjuka.

När ska barnet stanna hemma?

 • Feber: Stanna hemma tills ditt barn har varit feberfritt i minst 24 timmar utan febernedsättande läkemedel.
 • Trötthet: Stanna hemma när det barnet är så trött att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. Till exempel om barnet inte har kunnat sova på grund av hosta.
 • Diarré eller kräkning: Stanna hemma tills barnet kan äta normalt och det har gått 48 timmar sedan barnet senast kräktes eller hade vattentunn diarré. 
 • Svinkoppor: Stanna hemma tills såren har torkat.
 • Antibiotikabehandling: Stanna hemma tills barnet är feberfritt, har ett gott allmäntillstånd och tills behandlingen har pågått i minst två dygn. 
 • Tillfällig läkemedelsbehandling: Stanna hemma om ditt barn behandlas med en medicin som en vuxen behöver ge, till exempel ögondroppar eller antibiotika. Förskolepersonalen är inte skyldig att ge tillfällig medicin till ditt barn.

Om du är osäker på om ditt barn kan vara på förskolan kan du alltid ringa till förskolan och fråga om råd. Om du behöver sjukvårdsrådgivning ringer du till barnavårdscentralen, BVC, eller 1177 Vårdguiden på telefonnumret 1177.

Så undviker du och ditt barn infektioner

 • Ät och sov på regelbundna tider.
 • Fysisk aktivitet, gärna utomhus.
 • Se till att snuttefiltar, kramdjur och andra föremål som barnet tar med till förskolan tvättas eller rengörs regelbundet.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna ofta – alltid efter toalettbesök och före måltider.
Till toppen av sidan