Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Infektioner hos barn i förskolan

Innehållet gäller Västerbotten

Små barn är ofta sjuka. Upp till fyra års ålder har barnet i genomsnitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. Infektionerna gör att barnen bygger upp sitt immunförsvar. Det går inte helt undvika att infektioner sprids i småbarnsgrupper, men de går att begränsa.

Som förälder måste du vara beredd på att vara hemma med ditt barn flera gånger varje termin för att låta infektionerna läka ut och för att minska risken att de sprids till andra barn.

Till toppen av sidan