Locoid, Locoid Crelo och Locoid Lipid

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Locoid, Locoid Crelo och Locoid Lipid är medelstarkt verkande kortisonläkemedel som används vid eksem och psoriasis.

Det verksamma ämnet är hydrokortisonbutyrat.

Recept och högkostnadsskydd

Locoid finns som kräm, salva och kutan lösning. Locoid Lipid finns som kräm. Locoid Crelo finns som kutan emulsion. Kutan betyder att den ska användas på huden. Alla former av Locoid är receptbelagda.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet, hydrokortisonbutyrat, dämpar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad. Det dämpar också klåda.

Hur använder jag läkemedlet?

Smörj på läkemedlet i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas. Om det inte är händerna som ska behandlas ska du tvätta händerna efteråt för att undvika att få läkemedlet i ögonen.

Locoid kräm är lämplig att använda på eksem som vätskar sig. 

Locoid salva är fetare än krämen och passar bättre på torra och fjällande hudförändringar. Eftersom salvan är fet kan den kännas kladdig. Det kan därför vara bra att använda krämen på dagen och salvan på natten.

Locoid Lipid är en fet kräm som passar när huden är torr. Krämen innehåller mer fett och mindre mängd vatten än krämen, men den är inte lika fet som salvan.

Locoid Crelo kutan emulsion är lätt att stryka ut, konsistensen är ungefär som en vanlig hudlotion. Den är lämplig att använda vid behandling av vätskande eksem och på hud där det växer hår.

Locoid kutan lösning är en tunn vätska som också är lämplig att använda på hud där det växer hår. Lösningen kan också droppas i öronen vid inflammation i hörselgången.

Locoid kräm och Locoid Lipid ska förvaras i skydd mot kyla.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Vid hudbesvär ska du smörja på läkemedlet 1-2 gånger per dag. När huden blivit bättre brukar det gå bra att minska dosen.

Vid inflammation i hörselgången är en vanlig dos till en början 3-5 droppar av Locoid kutan lösning i örat 3 gånger per dygn. Efter några dagar kan dosen minskas till 2-3 droppar en gång om dagen.

Viktigt

Det är viktigt att kombinera behandlingen med mjukgörande kräm. Då läker huden bättre.

Använd inte läkemedlet på öppna sår eller vid hudsjukdomar som rosacea och akne.

Använd inte läkemedlet i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, till exempel armhålor och ljumskar, utan läkares ordination.

Undvika att få läkemedlet i ögonen.

Kortison kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Använd därför inte läkemedlet om inte infektionen behandlas samtidigt.

Om du avbryter behandlingen plötsligt kan hudbesvären blossa upp igen och då bli värre än innan behandlingen påbörjades. Därför bör du avsluta behandlingen med att gradvis trappa ner dosen.

Du ska inte använda den kutana lösningen i öronen om det har gått hål på trumhinnan.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet. Risken för biverkningar ökar om du använder läkemedlet på stora hudytor under lång tid eller i ansiktet. Detsamma gäller om behandlad hud täcks med förband.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge