Gaviscon

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Gaviscon är ett läkemedel som används vid halsbränna och sura uppstötningar och vid inflammation i matstrupen, så kallad esofagit.

Gaviscon innehåller flera verksamma ämnen, till exempel alginsyra, natriumvätekarbonat och aluminium.

Gaviscon finns som tuggtabletter och i flytande form. Läkemedlet kan köpas receptfritt mot halsbränna och sura uppstötningar.

Så här fungerar läkemedlet 

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att du får upp magsaft i matstrupen. Du kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller tryck bakom bröstbenet. Syran kan också bidra till inflammation i matstrupen.

Alginsyra är det dominerande verksamma ämnet i Gaviscon. Alginsyra reagerar med magsyran och bildar en skummande gel, som lägger sig som ett lock ovanpå innehållet i magsäcken. Locket gör att maginnehållet inte så lätt stiger upp i matstrupen. Aluminium bidrar till effekten genom att neutralisera magsyra. Detsamma gäller kalcium som ingår i det flytande läkemedlet. På så sett blir det som ändå backar upp i matstrupen mindre irriterande för dess slemhinna.

Gelen bildas vanligtvis inom 15 minuter och finns kvar i cirka två timmar. Besvär med halsbränna och sura uppstötningar lindras till viss del en stund efter att du tagit läkemedlet, men det kan dröja någon dag innan du känner en tydlig förbättring.

Om du tar Gaviscon mot halsbränna och sura uppstötningar och inte blir bättre efter en veckas medicinering bör man kontakta läkare för att få en undersökning.

Hur tar jag läkemedlet?

Ta inte Gaviscon tillsammans med juice. Då kan upptaget av aluminium i kroppen öka, vilket på lång sikt kan vara skadligt.

Tugga tuggtabletterna noga och svälj sedan dessa. Om du sväljer dem hela har de ingen effekt. När du tuggar tabletten bildas ett skum, som kan kännas besvärande om du har en tandprotes. Då kan du i stället använda det flytande läkemedlet.

Tuggtabletterna är känsliga för fukt och ska förvaras i originalförpackningen.

Skaka flaskan med det flytande läkemedlet innan du tar en dos. Då blandas innehållet så att du får i dig rätt mängd av de verksamma ämnena. Om du har svårt att svälja kan du skölja ner det med lite vatten.

Det flytande läkemedlet ska förvaras i rumstemperatur. Om den förvaras kallt skiktar sig lösningen. Den blir då svår att hälla upp och det finns risk för felaktig dos. Skiktad lösning är svår att skaka så att den blir jämnt fördelad igen.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen beror på hur svåra besvär du har. En vanlig dos är 1-3 tuggtabletter eller 10-20 milliliter av det flytande läkemedlet. Ta läkemedlet en halvtimme efter måltid, strax innan du går och lägger dig och vid behov. Om du inte har så mycket besvär kan du ta läkemedlet vid behov.

För att effekten ska bli så bra som möjligt behövs en viss mängd saltsyra i magsäcken som läkemedlet kan reagera med. Under första halvtimmen efter en måltid är det mesta av saltsyran bundet till maten och därför ska du vänta med att ta läkemedelet till en halvtimme efter måltiden.

Högkostnadsskydd  

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Rådgör med läkare innan du tar Gaviscon om du har dåligt fungerande njurar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Gaviscon tillsammans med

  • vissa läkemedel mot infektioner som tillhör läkemedelsgrupperna tetracykliner eller kinoloner, till exempel Doxyferm, Tetralysal och Ciprofloxacin
  • Lithionit, som används vid psykiska sjukdomar
  • vissa läkemedel mot cancer, till exempel Estracyt, Alkeran och Iressa.

Vissa läkemedel ska inte tas vid samma tillfälle som Gaviscon. Däremot kan du ta dem två timmar före eller efter Gaviscon. Det gäller till exempel

  • järnmediciner
  • hjärtmediciner som innehåller digoxin eller sotalol
  • sköldkörtelhormoner, till exempel Levaxin
  • läkemedel mot epilepsi som innehåller gabapentin, till exempel Neurontin.

Ta inte syraneutraliserande medel mot halsbränna och sura uppstötningar, till exempel Novalucol, innan eller samtidigt som du tar Gaviscon.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller alginsyra. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller alginsyra är Galieve.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-14
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm