Theralen

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Theralen?

Theralen är ett läkemedel som kan ha flera användningsområden. Medicinen verkar lugnande och sömngivande och används till exempel vid oro och sömnproblem samt som lugnande medel före narkos. Den kan även användas vid exempelvis orostillstånd hos personer som missbrukar alkohol och narkotika. Theralen motverkar också illamående och kräkningar samt lindrar allergiska besvär.

Det verksamma ämnet är alimemazin.

Recept och högkostnadsskydd

Theralen finns som tabletter i styrkan 5 milligram och som droppar i styrkan 40 milligram per milliliter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Den lugnande och sömngivande effekten uppstår bland annat genom att det verksamma ämnet dämpar effekterna av vissa ämnen i hjärnan. Effekten kommer vanligen inom ett par timmar.

Det är inte helt klarlagt hur medicinen verkar vid illamående och kräkningar. Men alimemazin kan verka lugnande och dämpande på olika områden i hjärnan, till exempel områden i hjärnan som styr illamående och kräkningar.

När man kommer i kontakt med något man är allergisk mot frigörs bland annat ämnet histamin i kroppen. Det orsakar besvär som till exempel kliande ögon, nästäppa, rinnsnuva och klåda. Läkemedlet dämpar effekterna av histamin. Då lindras besvären.

Det finns ingen risk för att bli beroende av medicinen.

Hur tar man medicinen?

Man bör bara dosera dropparna med den doseringspipett som finns i förpackningen. En droppe med pipetten motsvarar cirka 1 milligram alimemazin. Dropparna smakar mint.

Dropparna kan blandas med dryck som till exempel juice, saft eller kaffe. Däremot ska de inte blandas med mjölk.

Dropparna innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Dropparna är ljuskänsliga. Flaskan ska återförslutas direkt efter att man tagit medicinen och sedan förvaras i ytterkartongen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen är olika från person till person och beror även på vilken sjukdom som behandlas.

Medicinen kan användas av vuxna och barn över två år.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har eller har haft blodsjukdomarna leukopeni eller agranulocytos, som innebär att antalet vita blodkroppar minskar i kroppen. Medicinen ska inte heller användas av personer som har sjuklig muskelsvaghet, så kallad myastenia gravis.

Theralen ska inte användas vid överdosering av alkohol eller läkemedel som innehåller opiater, till exempel morfin och kodein.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör undvika att ta Theralen med läkemedel mot Parkinsons sjukdom som innehåller levodopa, till exempel Madopark och Sinemet.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta eller täppta i näsan. Andra kan få tillfällig huvudvärk eller lättare yrsel.

Många biverkningar kommer framförallt i början av behandlingen, men försvinner efter en tids behandling.

Äldre personer kan vara mer känsliga för läkemedlets effekter och få till exempel muskelpåverkan, oro, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, förstoppning och svårt att tömma urinblåsan.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken, men om man följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-09-18
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna