Infektioner i mage och tarmar

Dysenteri – shigella

Dysenteri är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier som heter shigella. De allra flesta som insjuknar har blivit smittade på en utlandsresa.

Symtom

Det tar oftast mellan två till tre dagar från det att du blivit smittad till att du blir sjuk.

Du kan få ett eller flera av följande symtom vid dysenteri:

  • magsmärtor
  • feber
  • diarré som innehåller blod och slem.

Sjukdomen kan bli allvarlig och det är vanligt att man behöver sjukhusvård.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror du har dysenteri. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har blodiga diarréer.
  • Du har hög feber och frossa.
  • Du har svåra magsmärtor som inte går över.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 om du vill ha sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Vad kan jag göra själv?

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när du är sjuk.

Drick lite och ofta

Du behöver dricka mer vätska än vanligt om du kräks eller har diarréer.

Att inte dricka tillräckligt vid dysenteri kan leda till vätskebrist och uttorkning.

Tvätta händerna

Det är viktigt att tvätta händerna eftersom smittan sprids genom människors kontakt med mat som inte är tillagad och förorenat vatten. Du får råd av din läkare om hur du undviker att föra smittan vidare.

Behandling

Det är viktigt att du får i dig vätska för att inte bli uttorkad av diarrén. Oftast får du också behandling med antibiotika.

De allra flesta blir friska efter behandling. Men om du har en allvarlig vätskebrist behöver du få vård på sjukhus för att få vätska direkt in i blodet genom dropp.

Läs mer om att vara utomlands och behöva vård.

Dysenteri är en så kallad allmänfarlig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Påverka och delta i vården

Ni kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning ni vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning. 

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan