Ovanliga infektioner och tillstånd

Toxic shock syndrome, TSS

Toxic shock syndrome, TSS, är en komplikation som kan uppstå vid vissa bakteriella infektioner. Bakterierna utsöndrar ett gift som gör att blodtrycket sjunker kraftigt och kroppens vävnader får inte tillräckligt med syre. TSS är mycket ovanligt men kan vara allvarligt och du måste därför få behandling snabbt.

TSS kallas ibland för tampongsjuka eftersom personer som använder tampong kan bli sjuka. De flesta fall av TSS har beror dock inte på tamponganvändning.

Till toppen av sidan