Ovanliga infektioner och tillstånd

Hiv och aids

Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en hivinfektion om du får viruset. Aids kallas de sjukdomar som du kan få när immunförsvaret är försvagat av en hivinfektion.

Du kan studera, arbeta, ha sex, ha en partner och skaffa barn även om du har hiv. Den stora skillnaden är att du måste ta läkemedel regelbundet resten av livet.

Läkemedlen minskar antalet hivvirus i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Då kan inte hivinfektionen överföras längre.

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Symtom

Det vanligaste är att inte få några symtom i samband med att du har fått hiv. Det kan ta upp till flera år innan du känner av hivinfektionen.

Tidiga symtom

Du kan få en så kallad primär hivinfektion två till tre veckor efter att du har fått hiv. Då kan du till exempel få ett eller flera av de här symtomen:

De tidiga symtomen försvinner av sig själva, oftast inom ett par veckor. Sedan tar det upp till flera år innan du märker något mer.

Sena symtom

Immunsystemet blir svagare om du har en hivinfektion och inte tar läkemedel. Det tar oftast flera år innan du märker att immunförsvaret är försvagat. Det kan visa sig genom ett eller flera av de här symtomen:

Aids kan utvecklas

Du kan få långdragen hosta, feber och gå ner mycket i vikt om kroppens immunförsvar blir ännu svagare. Det kallas aids.

Hivinfektionen utvecklas inte till aids om du får behandling. Därför är det viktigt att testa dig om du tror att du kan ha fått hiv.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral, en hudmottagning eller en mottagning för sexuell hälsa om du tror att du kan ha fått hiv. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Du som är under 25 kan oftast kontakta en ungdomsmottagning

Det är avgiftfritt att testa sig på alla mottagningar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. 

Om det är bråttom

Du kan få en tillfällig läkemedelsbehandling om du säkert vet att det finns en risk att du kan ha fått hiv. Det kan till exempel vara om kondomen gick sönder när du hade sex med någon som har hiv som inte behandlas.

Kontakta en infektionsmottagning på ett sjukhus. Kontakta en jouröppen mottagning eller en akutmottagning om infektionsmottagningen inte har öppet.

Stockholms län
Om du misstänker att du har en hivinfektion är det mycket viktigt att göra ett blodprovstest. Här hittar du kontaktuppgifter till mottagningar som du kan kontakta i Stockholms län:
 

Du har vid testtillfället rätt att vara anonym, det vill säga du behöver inte säga vem du är. Du behöver inte heller ha personnummer, det räcker med reservnummer. Svaret kommer inom cirka en vecka efter provtagningen. Ingen mottagning kan vägra att testa dig och du behöver inte förklara varför du vill testa dig.

Om du vill testa dig för hiv ska du få en tid så snabbt som möjligt för att ta ett blodprov. Ibland behöver du ta ett till prov för att säkert veta att du inte har fått en hivinfektion. Det provet får du ta tidigast 6 veckor efter det misstänkta smittillfället. 

På vissa mottagningar, till exempel Venhälsan, kan man testa sig med snabbsvar. Det betyder att provsvaret ofta är färdigt efter en halvtimme. Men det måste ha gått 8 veckor sedan smittillfället innan provet kan visa att du inte fått hiv. 

Ställ frågor på nätet

Du som är mellan 13 och 25 år kan ställa frågor om sex, hälsa och relationer på ungdomsmottagningssajterna umo.se och youmo.se (på lätt svenska och olika språk)

Råd på telefon

Har du frågor om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, ring telefon 1177 eller kontakta en av de organisationer som erbjuder stöd till personer som lever med hiv och deras anhöriga.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Hur kan jag minska risken för att få hiv?

Det finns olika sätt att skydda dig mot att få hiv. 

  • Använd kondom om du har slidsamlag, analsamlag eller munsex med någon som har en penis.
  • Sätt en kondom på sexleksaker du för in i munnen, slidan eller ändtarmen om du använder dem tillsammans med någon.
  • Dela inte sprutor med andra personer. 

Så överförs hiv

Hiv överförs genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk.

Risken för att överföra viruset är störst precis i början när någon har fått en hivinfektion och inte har fått behandling med läkemedel. Även om en person säger att hen inte har hiv kan du inte vara helt säker, eftersom hen kanske inte vet om det än. Använd därför alltid kondom om du har slidsamlag, analsamlag eller munsex med personer som har en penis. 

När du har sex är risken störst att hiv överförs om du får sperma med viruset i slidan eller i ändtarmen. Risken är större om du samtidigt har andra könssjukdomar

Det är mycket mindre risk att viruset överförs vid munsex än vid samlag. Den största risken vid munsex finns om du får sperma med viruset i munnen. 

Hiv kan överföras genom blod, till exempel om du delar sprutor med andra.

Ett barn kan få hiv av sin mamma under graviditeten, vid förlossningen eller genom bröstmjölken om den som ammar har hiv. Men risken är mycket liten om mamman använder läkemedel mot hiv. 

Hur överförs inte hiv?

Du kan inte få hiv om du har sex med någon som har hiv och får behandling.

Du kan inte heller få hiv så här:

  • genom att krama eller kyssa någon
  • genom att använda samma handduk eller kaffemugg som någon annan
  • genom luft, mat, vatten eller djur. 

Blod och bröstmjölksdonationer testas alltid för hiv

Alla som ger blod som sedan används i sjukvården i Sverige testas för hiv. Du kan alltså inte få viruset genom en blodtransfusion. Även alla som donerar bröstmjölk testas.

Undersökningar och utredningar

Vid den vanligaste typen av hivtest får du lämna ett blodprov från ett blodkärl i armen. Det tar vanligen några dagar innan du får veta resultatet. 

På vissa mottagningar går det att lämna ett blodprov genom ett stick i fingret och få svar efter 15 minuter.

När du gör ett hivtest på en mottagning kan du få prata med en kurator eller sjuksköterska. 

När kan jag tidigast testa mig? 

Du kan lämna ett blodprov redan en till två veckor efter det tillfälle då du tror att du kan ha fått hiv.

Du får alltid lämna ytterligare ett blodprov för säkerhets skull om ditt test visar att du har fått en hivinfektion.

Du kan också behöva ta om provet om det visat att du inte har hiv. Ett svar som visar att du inte har hiv är helt säkert först efter sex till åtta veckor. 

Att få besked

Det kan vara omskakande att få veta att du har hiv och det kan kännas svårt att ta till sig beskedet. Det kan vara bra att ha med sig en närstående vid de första besöken.

Du får ha regelbunden kontakt personalen som arbetar med infektionsvård på ett sjukhus. Du får behandling av läkare och sjuksköterskor. Du får också stöd genom samtal med en kurator.

Det finns föreningar och stödgrupper för personer med hiv på olika ställen i landet.

Det är förbjudet att diskriminera den som har hiv

Det är förbjudet att diskriminera någon för att den har en sjukdom. I diskrimineringslagen räknas hiv in under punkten som säger att du inte får diskrimineras för att du har en funktionsnedsättning.

Behandling

Det finns inget sätt att helt bli av med hiv. Men det finns läkemedel som minskar mängden virus i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Det förhindrar också att du får aids.

Läkemedel mot hiv kallas ibland för bromsmediciner. 

När ska du behandlas?

Behandlingen mot hiv börjar vanligtvis en till två veckor efter att ett prov har visat att du har fått viruset.

Viktigt att ta dina läkemedel regelbundet

Behandlingen är mycket effektiv om du tar dina läkemedel regelbundet utan några avbrott.

Mängden virus ökar i kroppen igen om du missar en läkemedelsdos eller slutar med behandlingen. Det kan göra att viruset blir motståndskraftigt mot behandlingen så att den inte fungerar.

Aids kan också behandlas

Behandlingen är ofta effektiv även när hiv har utvecklats till aids. Det finns goda chanser att behandlingen förhindrar att sjukdomen förvärras även om du redan har aids.

Tillfällig behandling med läkemedel

Du kan få en tillfällig läkemedelsbehandling om du säkert vet att det finns en risk att du kan ha fått hiv.

Behandlingen heter postexpositionsprofylax, men kallas oftast bara för PEP. Den måste startas inom 36 timmar efter det tillfälle då du tror att du kan ha fått hiv. PEP-behandlingen pågår i fyra veckor. 

Det är en läkare som avgör om du kan få PEP. Du kan inte få PEP för att du har haft oskyddat sex med en person utan att säkert veta att den har hiv.

Biverkningar av behandlingen

Det är vanligt att du får lättare biverkningar, till exempel illamående, diarré, mardrömmar och yrsel. Biverkningarna är ofta värst i början av behandlingen. Du kan behöva byta läkemedel om de inte går över. 

Du kan också behöva byta läkemedel om du får påverkan på benmärgen, förhöjda blodfetter eller diabetes

Behandlingen kan påverkas av andra läkemedel och naturläkemedel

Vissa läkemedel påverkar andra läkemedel eller påverkas av dem om du använder läkemedlen samtidigt. Även receptfria läkemedel och naturläkemedel kan förändra effekten av din hivbehandllng. Därför bör du alltid rådfråga din läkare innan du påbörjar eller ändrar en medicinering.

Barn med hiv

Nästan alla barn med hiv i Sverige får behandling med läkemedel och undersöks på sjukhus cirka fyra gånger om året. Behandlingen gör att viruset inte kan överföras.

Läkemedlen gör att barnen är lika starka och friska som barn utan hiv. Barn med hiv kan göra samma saker som andra barn kan, till exempel gå i skolan, leka och sporta. Sjukdomen syns eller märks inte.

Vad händer i kroppen om jag får hiv?

När du får hiv infekteras och förstörs vissa celler i blodet. Då blir immunförsvaret sämre. De här cellerna kallas CD4 eller T-hjälparceller och är en särskild typ av vita blodkroppar. De är viktiga för att immunförsvaret ska fungera.

Immunförsvaret blir svagare och du får aids om du inte får behandling mot hiv. 

Vad händer i kroppen om jag får aids?

Aids är ett samlingsnamn på olika typer av infektioner som du kan få om ditt immunförsvar har blivit svagare. Det kan till exempel vara  lunginflammation, tuberkulos, eller svampinfektioner i matstrupen.

Du har informationsplikt enligt smittskyddslagen

Du måste berätta för den du ska ha sex med om du har hiv men inte behandlas för det. Det kallas för informationsplikt och är bestämt i smittskyddslagen

Du behöver inte berätta att du har hiv för en sexpartner om du behandlas med läkemedel mot hiv. Då behöver du inte heller använda kondom. 

Graviditet och hiv

Det är möjligt att både bli gravid eller göra någon gravid utan att barnet eller partnern får hiv om du behandlas med läkemedel mot hiv.

Risken för att virus förs över till barnet under graviditeten eller förlossningen är mycket liten om den som är gravid och har hiv använder läkemedel mot hiv.

Det går bra att föda vaginalt eller genom kejsarsnitt.

Efter förlossningen får barnet en behandling med läkemedel i ungefär fyra veckor. När barnet är mellan en och tre månader gammal tas prover för att veta om hen har fått hiv.

Så kallade antikroppar mot hiv som förts över från mamman innan födseln finns ofta kvar i barnets blod i upp till två år. Men det betyder inte att barnet har hiv. Blodprover tas därför också tills barnet är ungefär två år eller tills antikropparna försvunnit.

Det går inte att amma vid hiv

Barnet kan inte ammas eftersom viruset kan överföras med bröstmjölken.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan