Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

INFEKTIONER I HJÄRNA OCH NERVER

Polio

Polio är en virussjukdom som sprids med avföringen och förorenat vatten. Den kan också spridas mellan människor. Polio kan skada ryggmärgen och orsaka förlamning. De flesta blir friska men sjukdomen kan vara livshotande.

Du kan skydda dig mot polio med vaccination.

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år.

Polio finns fortfarande i några länder i Asien och Afrika.

WHO, världshälsoorganisationen rekommenderar en extra femte dos om du ska resa till ett land där det finns risk att smittas med polio. Du kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra.

Symtom på polio

Polio brukar börja med att du får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks.

Du kan också få en inflammation i ryggmärgen, som kan orsaka förlamningar i muskler. Det gäller också andningsmusklerna. Då är sjukdomen livshotande.

Du som har haft polio som barn kan du få besvär på nytt, många år senare. Det kallas för postpolio. Du kan då bli svag i någon eller några muskler och mycket trött i kroppen.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du inte är vaccinerad mot polio och får symtom på sjukdomen.

Stockholms län

Här hittar du Stockholms läns alla vårdcentraler. Om vårdcentralen är stängd, kan du kontakta en husläkarjour som har öppet till kl 22.

Om läget är akut, kontakta närmaste närakuter eller en akutmottagning.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Finska telefon 1177 vardagar klockan 8–12
  • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
  • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar polio

Smittan sprids med avföringen genom avlopp och förorenat vatten. Polio kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. Det tar oftast sju till tio dagar från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Behandling

Det finns ingen behandling mot polio. När polio orsakar förlamade andningsmuskler får man hjälp att andas med en respirator.

De allra flesta som får polio blir helt friska. Några blir förlamade, vilket delvis eller helt kan kvarstå resten av livet.

Till toppen av sidan