1177.se

Information till dig som är faktagranskare i Region Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

Som faktagranskare på 1177.se har du en viktig roll. Inte bara för oss på redaktionen utan också för länets invånare. Även medierna bevakar 1177.se och anger ofta oss som källa.

Varje månad görs uppemot 6 miljoner besök på 1177.se, bara i Stockholm. Det ställer höga krav på att fakta är korrekt och att webbplatsen alltid är uppdaterad med det senaste. Redaktionen är beroende av att du som är faktagranskare också hör av dig med förändringar, eftersom vi justerar innehållet mellan revideringsintervallen utifrån behov.

Faktagranskning – så funkar det

Det regionala innehållet uppdateras regelbundet. Vissa artiklar varje år, annat innehåll vartannat år.

I granskningsuppdraget ingår att läsa igenom artikeln och komma med eventuella korrigeringar eller synpunkter på faktainnehållet.

 1. Redaktören skickar dig artikeln som ska granskas, antingen via länk eller kopierad till en wordfil.
 2. Du anger vad som är nytillkommen fakta eller förändringar som behöver korrigeras och mejlar tillbaka till redaktören. Använd avvikande färg eller funktionen ”spåra ändring” så att redaktören enkelt kan se vad som ska korrigeras.
 3. Redaktören korrigerar texten och mejlar dig slutresultatet för påseende.

Eller:

 1. Om du får kännedom om förändringar mellan revideringarna ska du höra av dig till den redaktör du har kontakter med alternativt använda vår funktionsbrevlåda.
 2. Vi justerar 1177.se och bekräftar uppdateringen med ett mejl till dig.
 3. Du kontrollerar slutresultatet.

Regionala tillägg i nationell artikel

I vissa nationella artiklar finns också lite längre tillägg med information om vad som gäller i vår region. Dessa är markerade med en flagga i vänsterspalt där det står "Stockholms län". Se exempel remiss. Dessa behöver också faktagranskas.

Redaktionen ser över texten utifrån följande språkriktlinjer:

Tillgängliga pdf:er och filmer

För att följa Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) försöker vi undvika pdf-filer på 1177.se. Innehållet i pdf-filer men även filmer kan vara svårt att tolka eller förstå för vissa invånare, om det inte har tillgänglighetsanpassats.

Vi bedömer varje pdf-fil utifrån:

 • hur viktigt det är att innehållet publiceras på 1177.se
 • om vi kan skapa en ny artikel eller ett tillägg i befintlig artikel av innehållet i pdf-filen
 • om det finns goda argument för att publicera innehållet i pdf-format
 • om pdf-filen är tillgänglighetsanpassad.

Vi bedömer varje film utifrån:

 • om filmen riktar sig till invånare och följer våra riktlinjer
 • hur viktigt det är att filmen publiceras på 1177.se
 • om filmen är tillgänglighetsanpassad.

Därefter avgör vi på redaktionen hur informationen bör publiceras. Vi har förstås en dialog med dig om detta.

Fakta om 1177.se/stockholm

 • 1177 ägs av alla regioner tillsammans och drivs och utvecklas av Inera som är ett SKR-bolag.
 • På 1177.ses öppna sidor finns över 3.000 artiklar om sjukdomar, undersökningar, behandlingar men också råd om livsstil och föräldraskap. 
 • Via 1177.se kan man också logga in och läsa sin journal, förnya läkemedel och kontakta vården.
 • Cirka 200 artiklar är helt regionala och speglar vårdutbud och regler och rättigheter som gäller i Stockholms län.
 • Webbplatsen har cirka 60 miljoner besök per år bara från Stockholm. Tar vi hänsyn till hela landet är antalet besök över 200 miljoner per år.

Får du förfrågan om nytt innehåll på 1177.se – läs eller hänvisa till denna sida

Till toppen av sidan