1177.se

1177-redaktionen i Region Stockholm – så jobbar vi med innehåll

Innehållet gäller Stockholms län

I Region Stockholm finns en regional redaktion som arbetar med kanalerna 1177.se och två facebooksidor.

Det redaktionella arbetet för den öppna, inte inloggade delen av 1177.se, sker i linje med de övergripande kommunikationsmålen för regionen samt med varumärkesplattformen för 1177.

Skillnad nationellt och regionalt innehåll

Ineras nationella redaktion tar fram material som gäller i hela landet. Inera är ett SKR-ägt bolag där Region Stockholm är medfinansiär. Region Stockholm är alltså en av beställarna av de tjänster som Inera utför, bland annat:

 • Medicinskt innehåll i form av text, bild och film
 • Regelbunden faktagranskning av nationellt innehåll
 • Översättningar
 • Teknisk förvaltning och utveckling av webbplatsen 1177.se

Regionalt innehåll

Den regionala redaktionen kompletterar den nationella informationen i form av regionala artiklar och tillägg. Dessa är markerade med ”Stockholms län”. Det kan till exempel handla om:

Är du faktagranskare för regionalt innehåll på 1177.se? Läs om vad detta innebär här. 

Nytt regionalt innehåll


Vid förfrågan om kompletteringar gör redaktionen alltid en redaktionell bedömning från fall till fall. Bedömningen sker utifrån följande punkter:

 • Finns likande innehåll på sajten redan, vad tillför den nya produkten/produktionen?
 • Kommer produktionen att följa 1177-riktlinjerna (språkligt, bildmässigt, budskapsmässigt)?
 • Vilken är målgruppen?
 • Är innehållet regionalt anpassat för Stockholms läns invånare eller kan det komma fler regioner till godo? (I så fall; överväg att kontakta Inera).
 • Vem står bakom produktionen, är den konkurrensneutral och fri från kommersiella intressen?
 • Hur ska den förvaltas? (Det vill säga vem ansvarar för livslängden, hur uppdateras den, när avpubliceras den)?

Vi har små möjligheter att publicera en ”färdig” produkt som inte tagits fram i samarbete med redaktionen. Och vi undviker publicera material som inte är tillgänglighetsanpassat. Ta därför kontakt med oss i god tid. Här kan du läsa mer om de riktlinjer som allt material på 1177.se behöver följa:

Avgränsningar

Uppdraget för 1177 är att beskriva vården utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det innebär att vi:

 • Inte skriver om pågående projekt, studier eller forskningsprojekt förrän de har blivit permanent verksamhet.
 • Inte kan söka personer till studier eller forskning via det öppna läget på 1177.se.

Sextio miljoner besök från stockholmare varje år

1177.se har en unik ställning som trovärdig och pålitlig källa till information. Kännedomen om kanalen är extremt hög, 99,2 % av befolkningen känner till 1177 (2022-års kundundersökning).

I Region Stockholm görs uppemot fem miljoner besök på sajten varje månad. Totalt har sajten över 200 miljoner besök per år från hela landet.

Till toppen av sidan