1177 VÅRDGUIDEN PÅ TELEFON

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

En person med headset som sitter framför två datorskärmar.
Sandra Kvist och Marie Matthys svarar i telefon på sjukvårdsrådgivningen i Linköping, Östergötland.

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,1 miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer omkring 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Det är din vårdgivare som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna i din journal. Läs mer om personuppgifter i vården

Stockholms län

Vad händer när jag ringer?

I Stockholms län har vi följande knappval:

Knappval 1: För allmän information om regler, rättigheter samt om hälso- och sjukvården och omsorg i Stockholms län.  

Knappval 2: För att prata med en sjuksköterska om ett barn.

Knappval 3: För att prata med en sjuksköterska om dig själv eller någon annan vuxen.

Knappval 4: För att få sjukvårdsrådgivning på annat språk.

 • För sjukvårdsrådgivning på arabiska tryck 1, så kopplas du till tolk. Tjänsten är öppen mellan 8-22.
 • För sjukvårdsrådgivning på somaliska tryck 2, så kopplas du till tolk. Tjänsten är öppen mellan 8-22.
 • För sjukvårdsrådgivning på finska tryck 3. Tjänsten är öppen vardagar mellan 8 och 12.

När du kommit fram får du tala med en sjuksköterska. Hen ger dig stöd och råd men kan inte ställa diagnoser. 

Om jag inte kan åka till en mottagning?

Om sjuksköterskan bedömer att du behöver komma i kontakt med en jourläkare, lämnas ditt ärende över till en läkare som avgör om du kan få hjälp genom ett hembesök eller genom ett telefonsamtal.

Hur länge måste jag sitta i telefonkö? 

När du gjort ditt knappval får du veta vilken plats i kön du har och hur lång din beräknade väntetid är. Om du väntar i telefonkön får du hela tiden veta vilken plats du har och ungefär hur lång tid det är kvar.

Om du inte har tid att vänta kan du kanske hitta information här på 1177.se. Här finns medicinskt granskade artiklar med fakta och råd om sjukdomar. Du kan också söka fram mottagningar och deras kontaktuppgifter.

Du kan också logga in på 1177.se och ställa din fråga. Du får då svar inom en timme.

Det här kan du inte få hjälp med

Sjuksköterskorna ger dig råd och stöd i vårdärenden. Däremot kan de inte hjälpa dig att:

 • Boka tid till vårdcentralen
 • Ändra mediciner
 • Förnya recept
 • Boka av tid till vårdcentralen
 • Se vart remisser är skickade
 • Se vilka läkare som arbetar och om tid finns till någon av dem
 • Ändra mammografi-tiden som är du blivit kallad till.

Detta kan du istället få hjälp med om du loggar in på 1177.se

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

 • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
 • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här . Dina synpunkter skickas till den region eller det landsting som genomförde samtalet.

Till toppen av sidan