PSYKISK HÄLSA

Stöd och hjälp för unga i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du tips om vilka du ska prata med om du är ung och tycker livet känns jobbigt. Du kanske har problem i familjen eller med kompisar. Eller så är har det kanske hänt något i skolan eller något på nätet som du behöver hjälp med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Barnavårdscentralen (BVC) tar emot små barn, upp till sex års ålder.

Går du i skolan kan du prata med skolsköterskan eller skolkuratorn

Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Ungdomsmottagningarna i Stockholm kan ge stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv. Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: UMO.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar. Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper dig som är upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.

Om läget är akut

Om läget är allvarligt, ska du ringa direkt till någon av följande barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som tar emot akut kl 8-16 på vardagar.

Akutmottagning på kvällar, nätter och helger är BUP-akuten på Sachsgatan 10.

Olika anledningar till att må psykiskt dåligt

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. På länkarna nedan beskriver vi symtom och orsaker som kan göra att barn och unga mår dåligt. Du får också reda på var du som bor i Stockholms län kan få stöd och vård, både inom sjukvården och i din kommun.

Till toppen av sidan