Könsidentitet och sexuell läggning

Könsdysfori

Könsdysfori är när du känner att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet och att det innebär ett lidande för dig. Du som har könsdysfori kan få behandling för att må bättre. Det kallas för könsbekräftande behandling.

Vilket kön du känner dig som brukar kallas för könsidentitet. Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet och vad det innebär för dig. Du ska få vara den du är.

Syftet med behandlingen är att anpassa kroppen så långt som det är möjligt till din könsidentitet.

Till toppen av sidan