Barnlöshet

IVF, provrörsbefruktning

IVF är en behandling då ägg plockas ut och befruktas utanför kroppen. Ett befruktat ägg kallas för embryo. Några dagar efter befruktningen sätter läkaren in embryot i livmodern. Där fortsätter det förhoppningsvis att sitta fast och utvecklas till ett barn. IVF-behandling är vanligt.

IVF är en förkortning av in vitro-fertilisering. Det betyder befruktning i laboratorium i glaskärl eller provrör. IVF kallas också för provrörsbefruktning.

Stockholms län

Hur gör jag?

 1. Kontakta någon av följande mottagningar för en utredning.
 2. När utredningen är klar skickas den till Reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. De gör en bedömning om du/ni ska få en landstingsfinansierad assisterad befruktning.
 3. Om du/ni godkänns görs behandlingen på någon av följande mottagningar.

Om du/ni inte bedöms uppfylla kraven går det att kontakta någon av de vårdgivare som utför privatfinansierad assisterad befruktning. 

Vilka kan få assisterad befruktning i Stockholms län?

 • Du ska vara 25 år eller äldre.
 • Kvinnans ålder ska vara under 40 år vid varje behandlingstillfälle.
 • Eventuellt frysta embryon kan återföras fram till den behandlade kvinnans 45-årsdag.

Par som redan har gemensamma barn (gäller såväl biologiska som adoptivbarn) erbjuds inte offentlig finansierad assisterad befruktning. Inte heller ensamstående kvinnor som redan är vårdnadshavare till ett barn.

Läs mer om rekommendationerna kring assisterad befruktning (PDF).

Hur många inseminationer kan ersättas?

Stockholms läns landsting ersätter upp till

 • tre IVF-behandlingar med ägguttag
 • sex behandlingar med insemination med partners spermier (AIH) eller insemination med donerade spermier (AID).

Du/ni har också möjlighet att byta två inseminationer till en IVF-behandling.

Vilka andra regler gäller?

 • Behandlingen ska avslutas inom 24 månader efter att första behandlingen startades.
 • Under pågående behandlingsserie är det inte möjligt att byta behandlande mottagning. 
 • Om du av någon anledning skulle vilja skjuta upp den påbörjade behandlingen behöver mottagningen godkänna detta.

Vad kostar det?

Patientavgiften är 350 kr.

Till toppen av sidan