VACCINATIONER

Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Glad person som får en spruta med vaccin i armen.
Sprutan brukar ges i överarmen.
Stockholms län

När kan jag vaccinera mig?

Vissa personer riskerar att bli extra sjuka av influensan. Tillhör du någon av grupperna nedan får du vaccinera dig gratis i Stockholms län till och med den 29 februari 2020.

Du kan vaccinera dig på följande mottagningar

Om du inte tillhör någon av grupperna nedan och ändå vill vaccinera dig, betalar du själv för vaccinationen.

 

Här kan du läsa mer om influensa

Vissa personer rekommenderas vaccin

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför rekommenderas de att vaccinera sig.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du är mycket kraftigt överviktig.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flerfunktionshinder.

Barn och vaccin

Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. 

Varför ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation.

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset.

Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Men du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars.

Behöver alla vaccinera sig?

För unga och medelålders människor som annars är friska är risken för följdsjukdomar av en vanlig influensa liten. De behöver därför inte vaccinera sig av det skälet. En del väljer att vaccinera sig ändå, för att undvika att bli sjuka i influensa.

Var kan jag vaccinera mig?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas sidan efter den region som du har valt och du får information från regionen. 

Stockholms län

Vad kostar det att vaccinera sig?

För dig som är född 1954 eller tidigare – eller tillhör någon av de grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka, är det gratis att vaccinera dig mot säsongsinfluensan under vaccinationskampanjen 19 november 2019 till och med 29 februari 2020.

Tillhör du ingen av grupperna som riskerar att bli allvarligt sjuka, men ändå vill vaccinera dig får du betala själv för vaccinationen. Priset varierar, så kontakta den vaccinationsmottagning du vill gå till för att få veta vad det kostar.

Så går vaccinationen till

Du får influensavaccinet genom en spruta. Sprutan brukar ges i överarmen. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet i låret.

Vuxna och barn som är äldre än åtta år vaccineras mot influensa vid ett tillfälle.

Barn mellan sex månader och åtta år får två doser med minst fyra veckors mellanrum, om barnet inte tidigare någon gång har vaccinerats mot influensa. Har barnet tidigare vaccinerats räcker det med att barnet får vaccin vid ett tillfälle.

Vaccinationen behöver upprepas varje år.

Barn och unga kan få vaccin som nässprej

För barn över två år och ungdomar upp till 18 år finns också ett vaccin i form av en nässprej. Barnet får vaccinet under övervakning av en läkare eller en sjuksköterska.

Läs gärna vår artikel om att förbereda barn för besök i vården.

Stockholms län

Hälsodeklarationer

Här hittar du hälsodeklarationer för vuxna och barn inför vaccination mot influensa och pneumokocker. Hälsodeklarationerna finns på nio olika språk; arabiska, engelska, persiska, polska, serbokratiska, somaliska, svenska, spanska samt turkiska.

Graviditet och amning

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa när du är gravid eller när du ammar.

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd under perioden när hen är nyfödd.

Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter graviditetsvecka 16. Du kan vaccinera dig tidigare om du samtidigt har en sjukdom som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller ett par dagar.

När är vaccinering olämplig?

Du ska inte ska ha någon pågående infektion med feber när du vaccineras. Det gör däremot ingenting om du är lite förkyld. Rådgör med läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Rådgör med läkare om du är allergisk

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Rådgör alltid med en läkare innan du vaccinerar dig om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling. Det finns inget helt äggfritt influensavaccin, men äggresterna i de moderna vaccinerna är så små att risken för att få en allergisk reaktion är liten.

Rådgör med en läkare om du vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.

Har du tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig ska du fråga en läkare om råd.

Vaccin som nässprej

Vaccin som ges i form av nässsprej består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn och ungdomar med ett försvagat immunförsvar eller till dig som är gravid. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.

Mer om influensavaccinet

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre eller fyra olika influensatyper. Det beror på att det kan vara flera olika utbrott med olika influensavirus under ett år.

Inför varje säsong anpassas vaccinet så att det innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. 

Stockholms län

I Stockholms län finns det också möjlighet att vaccinera sig mot lunginflammation. Här kan du läsa mer om vaccin mot pneumokocker. Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Frågor och svar

Här finns frågor och svar från Anonyma frågetjänstens svarsbank.

Kan jag vaccinera mig mot influensa fast jag har en autoimmun sjukdom?

Stockholms län

Här hittar du flera frågor och svar om vaccination mot influensa. Du kan också få svar på dina frågor genom att ringa till sjuksköterskorna på telefonnummer 1177.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

 • Finska telefon 1177 vardagar klockan 8–12
 • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
 • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
Till toppen av sidan