Rehabilitering i Stockholms län

Fysioterapi

Innehållet gäller Stockholms län

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.

Du behöver ingen remiss utan kan kontakta den specialiserade fysioterapeuten direkt. 

Om fysioterapi

Fysioterapeuten undersöker, bedömer och behandlar patienter för att:

  • förebygga skador eller sjukdomar
  • bibehålla fysiska och psykiska funktioner
  • förbättra fysiska och psykiska funktioner.

Med fysioterapi tränar du upp muskulatur, leder och kroppens rörlighet om du till exempel brutit benet, opererats, haft en hjärtinfarkt eller en stroke. Vid vissa sjukdomar, som lungsjukdom och njursjukdom, kan fysioterapi lindra symtomen.

Fysioterapi kan även användas i förebyggande syfte, till exempel vid ryggvärk, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar samt stress.

Fysioterapeuterna arbetar också med patienter som har psykiska eller psykosomatiska besvär, samt olika former av smärttillstånd.

Exempel på olika behandlingsformer

  • Träning
  • Behandling i bassäng
  • Akupunktur
  • Kroppskännedom
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Artrosskola och astma-/KOL-skola
  • Behandling av lymfödem.

Samarbete viktigt 

Fysioterapi bygger på ett samarbete mellan dig och fysioterapeuten. Utifrån dina förutsättningar, din funktion, dina behov och vad du behöver uppnå utformar fysioterapeuten ett behandlingsprogram. Din delaktighet spelar stor roll för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Många specialiseringsområden

Beroende på dina besvär kan du välja mellan fysioterapeuter inom 13 områden. På länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter till dem.

Alla specialiserade fysioterapeuter är godkända av Region Stockholm och uppfyller kraven på bland annat kompetens och lokaler. 

Till toppen av sidan