Vård i hemmet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Sjukvård i hemmet innebär att du får den vård du behöver hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Du kan vårdas av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Hemsjukvården är kostnadsfri för dig som patient.

Skriv ut

Den vanliga (basala) hemsjukvården ansvarar din vårdcentral för. Oftast är det distriktssköterskan som samordnar så att du får hjälp med till exempel såromläggning, insulin eller andra injektioner, provtagningar, dropp och liknande. Ifall du har mer komplexa besvär kan du behöva få avancerad sjukvård i hemmet, ASiH.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Behöver du läggas in på sjukhus, men hellre vill vårdas hemma, kan du få ASiH. Det är ett alternativ till att bli inlagd på sjukhus.

Om din läkare bedömer att du kan vårdas hemma med ASiH skickar han eller hon en remiss till en ASiH-enhet i ditt geografiska område. Du kan själv välja till vilken enhet din läkare ska skicka remissen till.

När du valt enhet sätter de ihop ett team med olika yrkesgrupper för att ta hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existensiella behov. Exempel på yrkesgrupper är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Man har också dietister knutna till verksamheten. Teamet leds alltid av en läkare. Verksamheten fungerar dygnet runt årets alla dagar.

Ifall du har en allvarlig kronisk sjukdom som till exempel hjärtsvikt, lungsjukdomen kol, förlamningssjukdomen ALS eller nervsjukdomen multipel skleros MS och blir försämrad i ditt tillstånd kan du också få sjukvård i hemmet i stället för att bli inlagd på sjukhus. Har du cancer och genomgår en tung cancerbehandling kan du även få hjälp av ASiH, som då stöttar dig med det som behövs för att du inte ska behöva vara inlagd på sjukhus under behandlingstiden.

Den hjälp man behöver kan se olika ut, men det kan till exempel vara näringsdropp, smärtbehandling, provtagning eller psykologisk hjälp. Har du drabbats av en svårare infektion och behöver täta dropp med antibiotika kan du också få hjälp av ASiH.

Fäll ihop

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede

Om du har en obotlig sjukdom och vårdas inför livets slut har du ofta särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas för palliativ vård eller vård i livets slutskede. Palliativ betyder lindrande och målet med den palliativa vården är att göra din sista tid i livet så bra som möjligt. Om du vill vårdas hemma kan du antingen få hjälp av den basala hemsjukvården eller av ASiH, beroende på hur dina vårdbehov ser ut.

Barn i livets slutskede

För barn som är i livets slutskede erbjuds ofta palliativ vård i hemmet. Många föräldrar vill vårda det sjuka barnet hemma så länge som möjligt med hjälp av sjukvårdspersonal. Ofta vårdas barnet växelvis hemma och på sjukhuset.

En del barn stannar kvar på sjukhuset när döden är nära. Familjen kan tycka att det känns tryggt att ha erfaren och kunnig personal omkring sig. Men det är också möjligt att få vård hemma ända fram till livets sl

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

Råd på andra språk

  • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
  • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
De gör även en bedömning om du behöver en jourbil.
Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Om du anser att du eller någon anhörig behöver hemsjukvård, kontakta vårdcentralen eller hemsjukvården. Du kan också kontakta sjuksköterskorna på tel 1177. De kan till exempel göra en bedömning om du behöver en jourbil. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

Fäll ihop

Råd till anhörig

Råd till anhörig

Även du som är anhörig till en som är sjuk och vårdas regelbundet hemma kan behöva råd och stöd. Om din anhörige vårdas med ASiH kan teamet stötta dig genom att erbjuda stödsamtal, både under sjukdomstiden och efter ett dödsfall. Du kan även få hjälp från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2013-06-25
Skribent:

Pernilla Hjort, webbredaktör, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tomas Bergius, handläggare, Avdelning för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm