Mödrahälsovård

Skriv ut (ca 4 sidor)

Inom mödrahälsovården arbetar barnmorskor som hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten. De ger även preventivmedelsrådgivning och tar gynekologiska cellprover för att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer.

Skriv ut

Mottagningarna inom mödrahälsovården brukar kallas barnmorskemottagningar eller mödravårdscentraler, MVC. På dessa mottagningar jobbar barnmorskor och läkare 

Barnmorskorna gör hälsokontroller på dig som är gravid. De arbetar också med att ge råd om preventivmedel och att förebygga och behandla sjukdomar som smittar via sex. 

Har du fått kallelse att göra en gynekologisk cellprovtagning, är det ofta en barnmorska som tar provet.

På varje barnmorskemottagning finns det även möjlighet att få träffa en läkare om det behövs. Mottagningarna har öppet vardagar dagtid, en del erbjuder även kvälls- och helgmottagning.

Många mottagningar har öppen mottagning med så kallade dropin-tider för preventivmedelsrådgivning, graviditetstester samt för samtal om och testning för könssjukdomar. På dropin-tiderna kan du komma utan att ha beställt tid. För övriga besök behöver du boka tid via telefon. Du kan också logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Besöken på barnmorskemottagningarna är gratis och alla som arbetar här har tystnadsplikt. Alla besök och undersökningar på mottagningarna är frivilliga (utom om de går under smittskyddslagen).

Graviditet

Graviditet

Alla gravida har rätt till kostnadsfria besök på barnmorskemottagningen. Du kan välja vilken barnmorskemottagning du vill gå till. Ibland kan en mottagning ha så mycket att göra att de inte kan ta emot dig och då får du välja en annan mottagning. Du kan också byta barnmorskemottagning under graviditeten om du inte är nöjd.

Om du är gravid och funderar på abort tar du kontakt med en abortmottagning eller en gynekologisk mottagning.

Hur många besök?

Under graviditeten gör du flera besök på barnmorskemottagningen. Det första besöket sker oftast mellan graviditetsvecka 6 och 12. Även din partner kan vara med vid besöken. Barnmorskan undersöker dig för att se att du och barnet mår bra. Bland annat kontrollerar barnmorskan blodtryck, blodvärden, vikt, livmoderns tillväxt och barnets hjärtljud. Du får även lämna urinprov. Du kan prata med barnmorskan om dina tankar och känslor inför förlossningen. Ni får även prata om var du ska föda ditt barn. Det val du gjort skrivs sedan in i journalen. På mottagningen arbetar även läkare som du har möjlighet att träffa vid behov.

Om du ska föda ditt första barn besöker du barnmorskemottagningen ungefär en gång i månaden från graviditetsvecka 20 och från vecka 25 om du ska föda barn igen. Från vecka 30 besöker du mottagningen varannan vecka.

Fosterdiagnostik

Om du är gravid får du erbjudande om att göra en undersökning med ultraljud under graviditetsvecka 18-20. Syftet är att kunna beräkna datum för förlossningen, se om du bär på fler än ett barn samt för att upptäcka allvarliga missbildningar hos barnet. Du väljer själv till vilken ultraljudsmottagning du vill att barnmorskan ska skicka remissen. Undersökningen är frivillig och kostar ingenting.

Ibland kan det finnas anledning att göra andra fosterdiagnostiska undersökningar.

Föräldrastöd/förlossningsförberedelser

Under graviditeten får du stöd av din barnmorska att förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet. Mottagningen kan ordna så att du får träffa andra föräldrar. Det sker oftast i smågrupper och ibland i form av föreläsningar med fler åhörare. Ämnen som tas upp är bland annat graviditet, förlossning, amning, den första tiden efter att barnet är fött, föräldraskap och relationer. Gruppen träffas ett antal gånger under graviditeten och ibland även efter att barnet är fött. Om du är ensam om graviditeten eller om din partner inte kan följa med på utbildningen kan du ta med dig någon närstående eller gå själv om du vill det.

Pappagrupper

En del barnmorskemottagningar ordnar också träffar som riktar sig speciellt till blivande pappor/partners. Fråga din mottagning. 

Efter att barnet är fött

Inom tio dagar efter att barnet är fött har du en uppföljande kontakt med din barnmorska. Mödrahälsovården erbjuder också ett så kallat eftervårdsbesök, två-fyra månader efter att du fött barn. Vid dessa besök får du möjlighet att prata om din förlossningsupplevelse och amningen. Barnmorskan kontrollerar blodtryck, vikt och blodvärde. Om du vill får du också göra en gynekologisk undersökning där barnmorskan bland annat kontrollerar din knipförmåga. Med barnmorskan kan du också prata om sexlivet och få hjälp med preventivmedel.

Fäll ihop

Preventivmedel och andra undersökningar

Preventivmedel och andra undersökningar

Hos barnmorskan får du gratis rådgivning om preventivmedel och hjälp med att prova ut ett preventivmedel som passar dig. Du kan även testa dig för olika könssjukdomar och få behandling mot dem. Många mottagningar har öppen mottagning på vissa tider då du kan komma för rådgivning utan att beställa tid. För övriga besök behöver du boka tid via telefon. Du kan också logga in på 1177 Vårdguidens E-tjänster

Barnmorskorna gör också gynekologiska hälsoundersökningar. Alla kvinnor som är mellan 23 och 64 år kallas med jämna mellanrum till gynekologisk cellprovtagning för att man ska kunna upptäcka cellförändringar i livmoderhalsen och förebygga livmoderhalscancer. Om den tid du blivit kallad till inte passar kan du oftast gå på dropin-tider för att ta provet. Det brukar stå i kallelsen om mottagningen erbjuder dropin-tider

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Klockan 8:0022:00 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:0012:00 på finska.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-18
Redaktör:

Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Nicme Ilia, Samordningsbarnmorska, Södertälje sjukhus