Natriumkromoglikat

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet natriumkromoglikat finns under flera olika namn, från olika tillverkare.
Exempel är

 • Allgil
 • Lecrolyn
 • Lecrolyn sine
 • Lomudal
 • Lomudal G.I.
 • Lomudal Nasal.

Vad är natriumkromoglikat?

Vad är natriumkromoglikat?

Natriumkromoglikat används mot allergi, till exempel vid pollenallergi.
Läkemedlet förebygger och lindrar allergiska symtom som rinnande och kliande ögon, nästäppa, rinnsnuva och nysningar.
Läkemedlet används även vid födoämnesallergi - matallergi.

I vilka former finns natriumkromoglikat?

Natriumkromoglikat finns som

 • ögondroppar i droppflaska i styrkorna 20 och 40 milligram per milliliter
 • ögondroppar i endosbehållare i styrkorna 20 och 40 milligram per milliliter
 • nässprej
 • inhalationspulver
 • lösning som sväljs i styrkan 20 milligram per milliliter vid födoämnesallergi – matallergi.

Natriumkromoglikat i inhalationspulver och flytande form är receptbelagda. Övriga läkemedelsformer kan köpas receptfritt för vuxna och barn.

Så här fungerar läkemedlet

När du kommer i kontakt med något som du är allergisk mot frisläpps bland annat ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka besvär som till exempel rinnande och kliande ögon, nästäppa, rinnsnuva, klåda och nässelutslag. Det verksamma ämnet i läkemedlet minskar frisättningen av histamin. Då lindras besvären.

Det är inte helt känt hur natriumkromoglikat fungerar, men förmodligen förhindrar det att histamin, och andra inflammationsframkallande ämnen, frisläpps från celler i kroppen och på så sätt dämpas den allergiska reaktionen.

Fäll ihop

Hur tar jag natriumkromoglikat?

Hur tar jag natriumkromoglikat?

Ögondroppar i droppflaska

Natriumkromoglikat i flaska innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Om du har mjuka kontaktlinser kan du använda engångspipetterna i stället. De innehåller inget konserveringsmedel.

Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket när du tar dropparna och droppa sedan en droppe på insidan av det nedre ögonlockets mitt. Blinka ett par gånger för att droppen ska spridas i hela ögat.

Undvik att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskspetsen, för att bakterier inte ska komma in i flaskan.

Ögondropparna ska användas inom fyra veckor efter att flaskan har öppnats.

Ögondroppar i endosbehållare

Skaka ner lösningen så den hamnar i botten innan du öppnar endosbehållaren. Endosbehållaren öppnas sedan genom att vingen vrids av.

Använd ögondropparna direkt efter att du har vridit av ringen. En endosbehållare räcker till båda ögonen och när den är använd ska den kastas.

Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket när du tar dropparna och droppa sedan en droppe på insidan av det nedre ögonlockets mitt. Blinka ett par gånger för att droppen ska spridas i hela ögat.

Oöppnade pipetter i ett öppnat kuvert är hållbara i fyra veckor och ska förvaras i innerförpackningen. Använd inte ögondropparna om de har blivit grumliga.

Nässprej

Innan du använder en ny flaska med nässprej ska du spreja i luften några gånger, tills det blir en jämn dusch. Om det behövs snyt dig innan du sprejar. Flaskan ska hållas upprätt när du för in den i näsborren. Samtidigt som du sprejar ska du andas in lätt genom näsan. 

Inhalationspulver

Inhalationspulver finns som kapslar i styrkan 20 milligram per dos. Du andas in pulvret genom en speciell inhalator, Eclipse, som laddas med fyra kapslar åt gången. 

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar. För att du ska andas in rätt dos är det viktigt att du följer bruksanvisningen, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Om du känner dig osäker hur du ska göra kan du fråga på ett apotek.
Drick lite vatten om du känner dig torr i munnen efter inhalationen.

Lomudal inhalationspulver är fuktkänsligt och ska därför förvaras i originalförpackningen. Men det går bra att förvara de doser du ska använda under dagen i inhalatorn.

Lösning

Svälj lösningen som den är, eller blanda ut med vatten eller juice. Du ska ta läkemedlet ungefär 15 minuter innan måltid. Det är bra om du sköljer runt vätskan i munnen innan du sväljer. Då förhindrar du att allergiframkallande ämnen tas upp i kroppen via munhålans slemhinna. 

Natriumkromoglikat är känsligt för ljus och ska därför förvaras i originalförpackningen. Den ska skyddas mot kyla.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Det kan vara bra att börja behandlingen mot allergiska besvär lite innan du utsätts för det du är allergisk mot. Om du är allergisk mot pollen följ pollenrapporten för att få veta när det är dags att börja ta läkemedlet.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge du har besvär.

Ögondroppar

En vanlig dos av de svagare ögondropparna för vuxna och barn är 1-2 droppar i varje öga 4 gånger per dag. En vanlig dos av de starkare dropparna för vuxna och barn är 1-2 droppar i varje öga 2 gånger per dag.

Nässprej

En vanlig dos för vuxna och barn är 1 sprejning i varje näsborre 2-4 gånger dagligen.

Inhalationspulver

En vanlig dos för vuxna och barn är 1 kapsel 4 gånger dagligen. Dosen kan höjas till 8 kapslar dagligen.

Om du använder läkemedlet inför ansträngning, eller om du vet att du ska vistas i en miljö som kan utlösa en astmaattack, ska du ta det ungefär 15 till 20 minuter innan.

Lösning

En vanlig dos för vuxna är 1 endosbehållare 4 gånger dagligen. En vanlig dos för barn mellan 2 och 14 år är en halv endosbehållare 4 gånger om dagen.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar natriumkromoglikat

Att tänka på när du tar natriumkromoglikat

Ögondroppar

Om de allergiska besvären inte blir bättre, eller om du bara har besvär i ett öga rådgör med läkare.

Om du ska använda andra ögondroppar i samma öga ta de olika dropparna med minst 15 minuters mellanrum. Det är för att den andra droppen inte ska spola ut den första.

Inhalationspulver

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att fråga läkaren. Du kan annars riskera att bli sämre igen.

Vid en akut, svår astmaattack använd ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel. Om astman blir sämre ska du kontakta läkare. Då kan du behöva ta ett annat läkemedel.

Lösning

Läkemedlets verkan märks först efter ett par veckors användning. Det är därför viktigt att inte avbryta medicineringen i förtid utan att fråga läkaren.

Biverkningar

Ögondroppar

Det kan svida eller kännas lite irriterat i ögat, särskilt just när du droppar i läkemedlet i ögonen.

Nässprej

Vissa personer som använder läkemedlet kan få en lätt irritation i nässlemhinnan, särskilt i början av behandlingen.

Inhalationspulver

Vissa kan få biverkningar som till exempel lätt irritation i halsen och rethosta vid inhalationen. Besvären lindras om du dricker lite vatten genast efter inhalationen. Andra kan få en lätt, övergående sammandragning av luftvägarna.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar.

Stockholms län

Natriumkromoglikat ögondroppar rekommenderas på Kloka Listan.

Kloka listan innehåller läkemedel som har valts ut av Stockholms läns läkemedelskommitté för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Läs mer om Kloka listan här.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-01
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-06-26