Locacorten-Vioform

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Locacorten Vioform?

Locacorten-Vioform är ett läkemedel som används mot inflammation i yttre hörselgången, till exempel eksem, som är infekterat med svamp eller bakterier.

Läkemedlet innehåller två verksamma ämnen. Det ena är flumetason som tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison. Det andra är kliokinol som är verksamt mot svampar och bakterier.

Recept och högkostnadsskydd

Locacorten-Vioform finns som örondroppar i droppflaska. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

När du har inflammation i yttre hörselgången får du ofta klåda. Det kan vätska sig i hörselgången, som även kan vara svullen och det kan göra ont.

Det ena verksamma ämnet i läkemedlet, flumetason, motverkar allergi och symtom på inflammation som klåda, svullnad, rodnad och ömhet. Det andra verksamma ämnet, kliokinol hämmar vissa bakteriers och svampars tillväxt.

Hur tar jag läkemedlet?

Under tiden som du droppar in läkemedlet och ytterligare någon minut därefter, bör du sitta eller ligga med det behandlade örat uppåt.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 2-3 droppar i hörselgången 2 gånger om dagen.

Örondropparna ska inte användas i mer än 7-10 dagar i sträck. Rådgör med din läkare om du inte har blivit bra.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har hål på trumhinnan.

Hud, hår och textilier kan få en viss gulfärgning av läkemedlet.

Biverkningar 

Det är ovanligt att du får biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-25
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus