Sunda vanor

Sörmlands hälsoprogram

Innehållet gäller Sörmland

Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att delta i Sörmlands hälsoprogram. Syftet med programmet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Många av de vanligaste sjukdomarna är kopplade till hur vi lever, exempelvis användande av tobak, hur mycket vi rör på oss och våra matvanor. Det är viktigt att tidigt upptäcka riskfaktorer eftersom förändrade levnadsvanor eller behandling kan minska risken att drabbas avsevärt.

Ungefär 80 procent av all hjärtsjukdom och 90 procent av all diabetes typ 2 går att förebygga med goda levnadsvanor. Det finns också en hel del forskning som pekar på att personer som deltar i hälsosamtal både förbättrar sin hälsa och lever längre.

Sörmlands hälsoprogram är en viktig del i arbetet för att bli Sveriges friskaste län 2025. Genom att delta får du en bra överblick av din hälsa och livsstil. Små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa. För varje ny god vana du inför kommer din kropp att tacka dig!

Vem får delta i programmet?

Alla sörmlänningar som fyller 40, 50 eller 60 år får en inbjudan från den vårdcentral där de är listade. Alla vårdcentraler, både de privata och de som drivs av Region Sörmland, bjuder in till programmet.

Detta ingår i Sörmlands hälsoprogram

Inbjudan till Sörmlands hälsoprogram skickas hem till dig per post från den vårdcentral där du är listad. I programmet ingår två besök vid olika tillfällen.

Hälsoenkät via 1177.se

Enkäten innehåller frågor om områden som har betydelse för hälsan. Frågorna handlar om din livssituation, sömn, stress och dina motions-, mat-, tobaks- och alkoholvanor. Fyll i hälsoenkäten innan provtagningsbesöket. Enkäten besvaras här på 1177.se. Du hittar instruktioner för hur du gör längre ner på den här sidan. Om du inte har tillgång till dator kan du fylla i enkäten på vårdcentralen.

Så fyller du i din hälsoenkät

Provtagning

Du är välkommen till vårdcentralen för provtagning. Där kontrolleras blodsocker, blodfetter, blodtryck, längd, vikt och midjemått. Provsvaren ligger till grund för din hälsoprofil. Vid provtagningen får du en ny tid för ditt hälsosamtal.

Hälsosamtal

Vid hälsosamtalet går du tillsammans med samtalsledaren igenom din hälsoprofil utifrån prov- och enkätsvar och tittar på sambandet mellan din hälsa och dina levnadsvanor. Hälsosamtalet ökar dina förutsättningar för god hälsa och goda levnadsvanor. Vid behov görs kompletterande provtagning och uppföljning eller kontroll. Avsätt en timme för hälsosamtalet.

Vad kostar det att delta?

Att delta i Sörmlands hälsoprogram på vårdcentralen kostar som ett vanligt sjuksköterskebesök. Om du deltar digitalt betalar du ingen avgift. Information om vilka avgifter som gäller i Sörmland hittar du här.

Vad är det vi mäter och varför?

Längd, vikt och midjemått. Längd och vikt räknas samman till BMI (body mass index) och tillsammans med midjemåttet ger dessa mätningar en uppfattning om din vikt och fettfördelning.

Blodfetter som kontrolleras är kolesterol och Triglycerider. Förhöjda värden av ”det onda” kolesterolet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och har således stor betydelse för din hälsa. ”Det goda” kolesterolet är däremot skyddande för hälsan. Dina blodfetter påverkas både av din kost och hur mycket du rör på dig.

Blodsocker är ett prov som vid förhöjda resultat kan visa om du har diabetes eller risk att utveckla diabetes.

Blodtryck påverkas till stor del av livsstilen, framförallt hur mycket du rör på dig. Med ett högt blodtryck ökar risken avsevärt att drabbas för hjärt- och kärlsjukdom. Vid lätt- eller måttligt förhöjda värden kan livsstilsförändring med exempelvis mer motion, bättre matvanor och rökstopp ge goda resultat.

Mer information om Sörmlands hälsoprogram

The Sörmland Health Programme - information in English

Region Sörmland invites you who turn 40, 50 or 60 to participate in the Sörmland health programme, at no cost.

Frågor och svar om Sörmlands hälsoprogram

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Sörmlands hälsoprogram.

Till toppen av sidan