Sunda vanor

Sörmlands hälsoprogram

Innehållet gäller Sörmland

Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Syftet med programmet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Många av de vanligaste sjukdomarna är kopplade till hur vi lever, exempelvis användande av tobak, hur mycket vi rör på oss och våra matvanor. Det är viktigt att tidigt upptäcka riskfaktorer eftersom förändrade levnadsvanor eller behandling kan minska risken att drabbas avsevärt.

Ungefär 80 procent av all hjärtsjukdom och 90 procent av all diabetes typ 2 går att förebygga med goda levnadsvanor. Det finns också en hel del forskning som pekar på att personer som deltar i hälsosamtal både förbättrar sin hälsa och lever längre.

Sörmlands hälsoprogram är en viktig del i arbetet för att bli Sveriges friskaste län 2025. Genom att delta får du en bra överblick av din hälsa och livsstil. Små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa. För varje ny god vana du inför kommer din kropp att tacka dig!

Till toppen av sidan