Vårdcentralen Gnesta, Gnesta

Nygatan 29

Telefonnummer:

0158-524 10

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 17:00

Öppettider:

 • Mån-Fre07:30 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Nygatan 29
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Gnesta
Postadress:
Vårdcentralen Gnesta, 646 35 Gnesta
Publicerad: 2019-03-19

Vi erbjuder våra patienter följande drop in-tider för TBE-vaccinering:

26 april kl 13-15

10 maj kl 13-15

24 maj kl 13-15

Publicerad: 2019-04-22

Från och med den 6 maj har vi självincheckning för bokade besök på vårdcentralen.
I entrén finns en pekskärm där du enkelt knappar in ditt personnummer och ankomstregistrerar dig.

För besök som inte är bokade i förväg, tex provtagning, anmäler du dig i receptionen.

Här nedan hittar du telefonnummer och mer information om våra olika mottagningar.
Om du inte hittar vad du söker eller om du endast har allmänna frågor, kan du ringa till receptionen,
tel 0158-524 01, måndag-fredag kl 8-10 och 13-15. 

Vår chef Ann-Louise Rågefalk når du på 0158-524 54

 • Tel 0158-524 41

  Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning. Se Minnesmottagning!
 • Tel 0158-524 10, be att få prata med Anneli.

  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

  Har du funderingar och frågor är du välkommen att ringa vår astma/KOL-sjuksköterska!

 • Tel 0158-524 35

  Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  HÄR kan du läsa mer om BVC och få svar på vanliga frågor.

 • Tel 0158-524 38 (Ewa), 0158 39 (Ida)

  Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om sjukdomen diabetes.

 • Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad personal, men du kan även skriva en egenremiss.

  Tel 073-866 11 70

 • Telefon 0158-524 10, måndag-fredag kl 07.00-17.00

  Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensproblem
  • Bedömning av hudutslag
  • Ögon- och öronbesvär
  • Injektioner
  • Råd och stöd i livets alla skeden

   

 • Tel 0158-524 10, måndag-fredag kl 07.00-17.00

  En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

   

 • Tel 0158-524 37

  På mottagningen behandlas patienter som är i behov av medicinsk fotvård på grund av sjukdom, till exempel diabetes eller reumatiska sjukdomar. Behandlingen kan vara både aktiv och förebyggande, till exempel vid fotsår eller för att förebygga sådana. För att få komma till Medicinsk fotvård behövs remiss från din läkare, diabetessköterska eller distriktssköterska.

  För "vanlig" fotvård hänvisas du till privata alternativ.

 • Tel 0158-524 10, måndag-fredag kl 07.00-17.00

  På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

   

 • Tel 0158-524 43

  Livsstilsmottagningen jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Här kan du få hjälp med att ändra på osunda levnadsvanor i syfte att lindra och/eller förebygga sjukdomar.

  Du kan få hjälp med:

  • Alkohol
  • Tobak
  • Kost
  • Träning/fysisk aktivitet
  • Psykisk ohälsa, stresshantering

   

  Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!

   

 • Tel 0158-524 41

  På Minnesmottagningen gör vi minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens. Utredningen görs i olika delar, bland annat med hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta Minnesmottagningen om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Temat består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

  Om du redan har fått diagnos demens, kan du vända dig till Gnesta kommun för stöd och hjälp.
  Tel 0158-27 50 00, be att få prata med biståndshandläggaren.

 • Tel 0158-524 10

  Drop in:

  Måndag-fredag kl 8-9, 9.30-11.
  Måndag-torsdag kl 14-16

  På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka klara drycker så som vatten, kaffe eller te, men utan socker och mjölk.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

 • Tel 0158-524 42

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

   

 • Tel 0158-524 10, be att få prata med Marianne.

  Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och/eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

 • Tel 0158-524 40

  Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  På vår Samtalsmottagning jobbar kuratorer, psykolog och psykoterapeut.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver. Vi kan bland annat erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

 • Tel 0158-524 43

  Hos fysioterapeuterna* kan du få rådgivning, bedömning och behandling för besvär med leder, muskler och rygg. Du kan också få behandling för spänningshuvudvärk och godartad yrsel. Efter operationer kan du få hjälp med specifik träning för att komma igång med rehabiliteringen.

  *fysioterapeut är den nya benämningen på det som tidigare hette sjukgymnast.

Vi är en välbemannad vårdcentral i centrala Gnesta. Vår ambition är att alltid ha bästa möjliga tillgänglighet och det bästa bemötandet, för att du som patient ska känna dig nöjd och väl omhändertagen!

Hos oss finns: Läkare, distriktssköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt samtals-, diabetes-, blodtrycks-, hjärtsvikts- och astma/KOL-mottagning. Vi har också laboratorium, barnmorskemottagning och barnavårdcentral.

Aktuella telefonnummer:

Rådgivning, lab, receptförnyelse, boka läkar-/skötersketid 0158-524 10

Fysioterapi (sjukgymnastik) 0158-524 43

Samtalsmottagning 0158-524 40

Receptionen 0158-524 01

BVC 0158-524 35

Information till patienter

Lab har drop in måndag-fredag kl 8-9, 9.30-11 samt måndag-torsdag kl 14-16. I övrigt är alla besök tidsbokade.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

 • Ann-Louise RågefalkVerksamhetschef