Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna, Eskilstuna

Lindängsvägen 2

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
Måndag
08.00–17.00
Tisdag
08.00–17.00
Onsdag
08.00–17.00
Torsdag
08.00–17.00
Fredag
08.00–17.00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Besöksadress:
Lindängsvägen 2
Län, kommun:
Södermanlands län, Eskilstuna
Postadress:
Vårdcentralen Fröslunda Eskils, 631 88 Eskilstuna

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Sök utifrån besöksadressen.

Publicerad: 2023-06-02

DSK mottagningen är nu åter öppen med ordinarie öppettider. 

Tisdagar 08.30-11.30 ,  Ingen tidsbokning, drop in gäller. 

Vi frågor ring 016-104200

Publicerad: 2023-03-31

Det kan du göra via röstbrevlådan för återbud 016-104200 eller på 1177.se. 

Viktigt att du meddelar om du önskar få en ny tid. 

Säger du inget om det kommer vi inte att boka in en ny tid utan endast avboka tiden.

 

Välkommen till Fröslunda vårdcentral!

Här samverkar flera olika yrkeskategorier för att du som patient ska få en så god vård som möjligt. Många av våra medarbetare är flerspråkiga.

Hos oss kan du komma i kontakt med läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetstearpeut, medicinska sekreterare och kuratorer, men också specialistsköterskor för diabetes, astma/KOL, demens och sår. Vi erbjuder även bland annat kostrådgivning och hjälp till rökstopp. På vårdcentralen tjänstgör en rehabiliteringskoordinator som arbetar med bland annat sjukskrivningsärenden. Våra samordningssköterskor finns till hands särskilt för äldre och multisjuka.

I lokalerna finns också provtagning, barnavårdscentral och en privatpraktiserande fotvårdsspecialist.

För dig som kommer hit med bil finns kostnadsfri parkering.

Driftsform

Driftsform: Region

Här nedan hittar du mer information om våra olika mottagningar.
Om du inte hittar vad du söker eller om du endast har allmänna frågor kan du ringa till receptionen,
tel 016-10 42 05.

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Arbetsterapeuten bedömer behovet av hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.

  Utprovning och tillverkning av handskenor (ortoser).

  Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.

  Ergonomisk bedömning och rådgivning

  Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.

  Minnesutredning efter remiss från läkare.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 60, helgfria vardagar 07.00-17.00

   

 • Syfte: Att du ska må bra i din sjukdom och att vi tillsammans ska hitta en väg som passar dig för att nå detta.

  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator/beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-1700

 • Barnhälsovården riktar sig till barn mellan 0-6 år. Målet är att främja barns hälsa, förebygga ohälsa samt att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Detta görs genom att följa barnen med jämna mellanrum, med start vid hembesök efter hemkomst från BB. Det första året följs barnen tätt, därefter följs de cirka en gång per år.

  Vi erbjuder föräldragrupper på olika språk samt riktade grupper till pappor.

  Ni når oss på telefonnummer 016 – 10 42 36 kl 08.00-17.00. Vi har telefontid 09.15-10.00, men försöker alltid ringa upp så snart vi kan. 

  Du hittar BVC nu på Familjecentralen i Fröslunda centrum. Välkommen!

 • Syfte: Att du ska må bra i din sjukdom och att vi tillsammans ska hitta en väg som passar dig för att nå detta.

  Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Vill du veta mera ring  016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-17.00

 • Syftet är att du ska få den vård och behandling som du behöver. Målsättningen är att erbjuda dig en tid hos den du tidigare träffat.

  Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktssköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa med bland annat:

  Sårvård

  Omläggningar

  Borttagning av stygn

  Blodtrycksmätning

  Inkontinensproblem

  Bedömning av hudutslag

  Ögon- och öronbesvär

  Injektioner

  Vill du veta mera ring 016 –10 42 00, helgfria vardagar kl 07:00-16:00

 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

   

 • Syftet är en etablerad kontakt och att du i möjligaste mån ska få en besökstid till den vårdpersonal som du tidigare träffat.

  På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-17.00

   

   

 • Syftet är att du som patient eller anhörig kan vända dig till oss vid oro eller misstanke om minnesproblem.

  Vi i Minnesteamet gör minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens på läkarens inrådan. Utredningen består av olika delar, bland annat av hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta oss om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Teamet består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar 07.00-17.00

 • Provtagning

  På vårt laboratorium tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Drop In på lab för provtagning. 

  Öppet för drop in alla dagar 08.15-11.30

  Välkommen

  Du kan även boka in en tid för provtagning via våra E- Tjänster.

   

   

 • Rehabkoordinator

  Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.

  Dialog kring stöd, behandling och insatser.

  Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.

  Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

  Vill du veta mera, ring 072-143 37 07, helgfria vardagar kl 07.00-17.00

   

   

 • Syftet är att etablera en fast vårdkontakt för att underlätta dig i kontakt med övriga professioner.

  Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och/eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 58, helgfria vardagar kl 07.00-17.00

 •  

  Kuratorer (ändring av namn, tidigare samtalsteamet)

  Syftet är att du ska få stöd och i att komma vidare med det som känns tungt just nu.

  Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera.

  Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  En kontakt med oss i psykosociala teamet börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver.

  Vill du veta mera eller om du har frågor ring telefon: 016-10 57 34, helgfria vardagar kl 07:00-17:00.

 • Sjukgymnasten/fysioterapeuten kan hjälpa dig med de flesta besvär inom rörelse- och stödjeapparaten. De utreder, diagnosticerar och behandlar skador och tillstånd samt följer upp dig under din rehabilitering efter t.ex. operationer eller sjukdomar.
  • Bedömning, behandling och uppföljning vid skador, sjukdomar eller långvariga smärttillstånd.
  • Vägledd träning i lokal eller hemträning efter dina specifika behov.
  • Behandling av kristallsjuka/BPPV.
  • Balansträning.
  • Rehabilitering efter kirurgiska ingrepp.
  • Utprovning av TENS och NMES.
  • Manuell behandling.
  • Utprovning av vissa hjälpmedel.


  För att boka tid hos en sjukgymnast/fysioterapeut ringer du 016 10 42 00.

 • När du har ett ärende till vårdcentralen och kommer till receptionen så är det oss du träffar. Vi hjälper dig bland annat med fakturafrågor, av- och ombokningar av besökstider, uppdaterar dina uppgifter i journalsystemet och listar dig på vårdcentralen. Efter att du har träffat en läkare hos oss dikterar han en journalanteckning som vi skriver ut. 

 • Syftet är att ge dig en så bra vård som möjligt. Vår målsättning är att vid återkommande besök kunna erbjuda dig läkartid/telefontid hos den läkare du tidigare träffat.

  Distriktsläkare (DL) är en specialist i allmänmedicin, och är handledare till allmäntjänstgörande läkare och underläkare.

  ST-läkare (specialisttjänstgörande) är en legitimerad läkare som är under specialistutbildning till distriktsläkare.

  AT-läkare (allmäntjänstgöring) är läkare som är under utbildning.

  Underläkare (UL) är en legitimerad läkare, men utan specialistkompetens.

  AT och UL bedömer sina patienter i samråd med en ansvarig handledare (erfaren distriktsläkare)

 • Hälsoundersökning

  Syftet med hälsoundersökning är att upptäcka ohälsa och uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat). Besöket bokas till en distriktssköterska som beställer provtagning och vid behov ordnar hon en läkarbesökstid.

  Alla som söker asyl, kvotflyktingar och anhöriginvandrare erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få erbjudande när de uppsöker sjukvården.

  I undersökningen ingår hälsosamtal, vaccinationsanamnes, provtagning och vid behov läkarbesök. Provtagning för vissa infektionssjukdomar, som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, görs även av smittskyddsskäl. I hälsoundersökningen ingår också information om svensk hälso- och sjukvård, kontaktvägar och dylikt.

  Till besöket bokar vi telefontolk om så behövs.

  Vill du veta mer ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-17.00

   

 • Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Syftet med programmet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

  Inbjudan till Sörmlands hälsoprogram skickas hem till dig per post från den vårdcentral där du är listad. I programmet ingår två besök vid olika tillfällen (provtagning och besök hos sjuksköterska). Om proverna påvisar något avvikande bokar sjuksköterskan en läkartid. Inför hälsosamtal ska du fylla i hälsoenkäten. Enkäten besvaras på 1177.se. Instruktion skickas med post i samband med kallelsen.

  Vill du veta mer ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-17.00

 • På Lättakuten behandlar lättare akuta åkommor. Besvär äldre än 14 dagar kan vi inte ta emot på Lättakuten. Du kan söka Lättakuten för följande besvär:Hosta, halsont, feber, Skada/sårskada, Urinvägsbesvär, Hudbesvär, Öronbesvär, Ögonbesvär, säsongsallergi, huvudvärk, smarta i nacke/skuldra/axel, smärta i rygg, smärta i knä eller fot, magbesvär.

  klicka på länken för att fylla i frågeformuläret inför ditt besök.

 • Nu har vi åter vår mottagning öppen på tisdagar 08.30-11.30. Drop in gäller. 

  Välkommen

Till toppen av sidan