Hjärtavdelningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Mälarsjukhuset, Hiss C, plan 4

För recept, sjukintyg och rådgivning av sjuksköterska 016-10 44 00 mån.-fre.

07:00-10:00.

Telefonnummer:

016-10 39 50

Telefontider:

  • Mån-SönDygnet runt

Öppettider:

  • Mån-SönDygnet runt

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Mälarsjukhuset, Hiss C, plan 4
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Eskilstuna
Postadress:
Hjärtavdelningen Mälarsjukhuse, 631 88 Eskilstuna

På HIA vårdas man vid alla typer av hjärtsjukdom, den vanligaste orsaken är bröstsmärta där det finns misstanke om hjärtinfarkt.

Flertalet patienter kommer till HIA via akutmottagningen men det finns även ett direktintag via ambulansen. HIA tar emot EKG som sänds från ambulansen och om EKG visar en akut hjärtinfarkt startar behandlingen redan i ambulansen. På sjukhuset behandlas den akuta hjärtinfarkten med ballongvidgning.

På HIA finns 22 vårdplatser varav flertalet utgörs av flerbäddsrum, för de svårast sjuka finns fem enkelbäddsrum. Besökstiderna är vanligtvis mellan 15:00 - 19:00 men i enskilda fall och efter överenskommelse med personal styrs besökstiderna efter enskilda behov.

Starka dofter undviks med hänsyn till allergier. Mobiltelefoner hålls avstängda då de stör medicinsk utrustning.

På hjärtavdelningen vårdas patienter med kranskärlssjukdom, klaffsjukdomar, hjärtsvikt och arytmier. Vi har ett länsövergripande ansvar att ta hand om patienter med akut ST- höjningsinfarkt som är i behov av primär PCI. Detta innebär att ambulansen transporterar patienter med bröstsmärta och ST- höjning på EKG från hela länet direkt till Radiologiska kliniken för akut kranskärlsröntgen och eventuell PCI. Patienter vårdas sedan på på sitt hemortssjukhus.

Den polikliniska delen av vår verksamhet omfattar undersökning av kranskärlen (coronarangiografi) och eventuellt behandling med ballongvidgning (PCI). Patienter med förmaksflimmer behandlas med elkonvertering. Det sker även implantationer av pacemaker på patienter med olika sorts retledningshinder, AV- blockeringar eller sjuk sinusknuta. Det sker även implantationer av CRT (hjärtsviktspacemaker) och ICD (implanterbar defibrillator).

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

  • Catarina DahlbomProcessamordnare