Om graviditeten

Att gå över tiden när du är gravid

När barnet har vuxit färdigt i magen kallas det för att graviditeten är fullgången. För en del fortsätter graviditeten trots att den är fullgången. Det kallas för att gå över tiden. I den här texten kan du läsa mer om vilka rutiner som gäller när graviditeten går över tiden.

Så räknas gravidveckor

En graviditet räknas som fullgången mellan vecka 37 + 0 och 42 + 0.
Det betyder att graviditeten är fullgången när du har varit gravid i 37 hela veckor och 0 dagar. Sedan räknas den som fullgången tills att du har varit gravid i 42 hela veckor och 0 dagar. Här kan du läsa mer om hur man räknar gravidveckor.

När du har varit gravid i mer än 42 + 0 veckor har du gått över tiden. Ungefär fem graviditeter av hundra går över tiden.

Att gå över tiden kan också kallas för överburen graviditet.

Vad kan jag göra för att sätta igång förlossningen?

Du kan inte själv påskynda att en förlossning ska starta.

Passa på att vila och ta det lugnt under tiden du väntar. Tänk på att äta bra för att fylla på energi inför förlossningen.

Besök på förlossningsavdelningen

När du är gravid går du på regelbundna besök på en barnmorskemottagning. Det sista besöket på barnmorskemottagningen sker någon gång efter att du har passerat 40 fullgångna veckor.

Därefter får du komma till förlossningsavdelningen istället.

Kontakta en barnmorskemottagning eller en förlossningsavdelning om du får besvär mellan dina besök.

Undersökningar och behandling

Regionerna har olika rutiner för vad som händer när du går in i graviditetsvecka 42, det vill säga 41 + 0 och senare.

Ibland kan man få vänta lite till på att graviditeten ska starta av sig själv. Ibland kan man bli igångsatt.

En del kan behöva föda barnet med kejsarsnitt, om något gör det mest lämpligt. Men det är ovanligt.

En ultraljudsundersökning kan visa vad som passar bäst.

Dessutom kan barnmorskan eller läkaren känna efter om livmodertappen börjar bli redo för förlossning. Barnets hjärtslag kontrolleras med en så kallad CTG-registrering.

Du som är gravid kan själv vara med och påverka vad som passar dig bäst. Diskutera igenom de olika alternativen tillsammans med en läkare.

Mer om graviditetens längd och att gå över tiden

Innan graviditetsvecka 20 brukar alla foster växa lika mycket. Då är det ganska lätt att räkna ut hur länge du har varit gravid. Barnmorskan mäter hur stort fostret är med hjälp av ultraljud. Fostrets storlek talar om när det bör födas.

Det går också att räkna ut efter uppgifter om senaste mens. Men undersökning med ultraljud är ett säkrare sätt att beräkna födelsedatum.

Det datum barnet beräknas att födas är inte exakt. Allt från 37 veckor till 41 veckor räknas som fullgången graviditet.

Vad startar en förlossning?

Vad som gör att förlossningen sätter igång är inte helt klart, men hormoner är viktiga. Barnet producerar vissa hormoner när hen är färdig att födas.

Livmodern påverkas mer av hormoner och är redo för värkar när graviditeten är fullgången.

Vad påverkar en graviditet att gå över tiden?

Varför en del graviditeter går över tiden är inte helt klart. Men för en del kan det vara större sannolikhet att graviditeten går över tiden.

Det är mer troligt att graviditeten går över tiden om ett eller flera av följande påståenden stämmer in på dig som är gravid:

  • Dina tidigare graviditeter har gått över tiden.
  • Det är första gången du är gravid.
  • Du är äldre än 30 år. Sannolikheten ökar med åldern.
  • Din genetiska mamma har haft graviditeter som har gått över tiden.
  • Barnet i magen är en pojke.
  • Du har fetma.

Komplikationer

Att gå över tiden innebär oftast inga problem. Men det finns några komplikationer som är mer vanliga. Därför får man gå på extra kontroller i slutet av graviditeten.

Det här är exempel på komplikationer som kan uppstå när graviditeten går över tiden:

  • Barnet har mer tid att växa. Det kan i sin tur öka risken för komplikationer om barnet väger mer än 4,5 kg.
  • Moderkakan kanske inte fungerar lika bra som tidigare. Det kan göra att barnet får för lite näring och får svårare att syresätta sig under förlossningen.
  • Mängden fostervatten kan minska. Det kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar sämre.
  • Barnet kan bajsa i fostervattnet. Då kan barnet få bajs i luftvägarna i samband med förlossningen. En läkare kan behöva suga rent i luftvägarna. Barnet kan också tillfälligt behöva syrgas och hjälp med andningen.

En del barn kan ha lite underhudsfett och kan se rynkiga ut i huden. Det går över på ett par veckor efter förlossningen.

Tankar och känslor

En del upplever att gå över tiden som en välkommen paus. Du kanske kan ta det lugnt, läsa och förbereda dig inför förlossningen och det nya livet. Några dagar eller veckor hemma i lugn och ro kan kännas skönt.

En del blir frustrerade eller oroliga när det angivna datumet för förlossning passerar utan att något händer.

Du som är gravid kanske har graviditetsbesvär och känner dig otymplig, vilket kan vara jobbigt.

Du kan prata med barnmorskan om hur du känner.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Igångsättning av förlossningen

Ibland måste en förlossning av olika anledningar hjälpas igång. Det kan till exempel vara för att graviditeten går över tiden eller för att du som är gravid får havandeskapsförgiftning. Det finns olika metoder för att starta igång en förlossning.

När är det dags att ta sig till förlossningen?

Första delen av förlossningen är det vanligast att vara hemma. När värkarna blir starkare och kommer oftare kan det vara dags att ta sig till sjukhuset. Men hur vet man när det är dags? Här får du råd om hur du ska göra.

Besvär efter förlossningen

När du har fött barn händer det mycket i kroppen. Det kan du känna av på olika sätt. Hormoner ändras och muskler och leder belastas på ett nytt sätt. Din kropp börjar ställa om sig efter graviditeten. Här kan du läsa om besvär som du kan få efter att du har fött barn.

Till toppen av sidan