På förlossningen och BB

CTG-övervakning under förlossning

CTG är en apparat som brukar användas under förlossningen. CTG-apparaten hjälper personalen att övervaka hur barnet mår inne i livmodern.

En CTG mäter barnets puls.
En del CTG-apparater är trådlösa, andra behöver sladdar.

CTG är en förkortning av det engelska ordet cardiotocography.

Så går övervakning med CTG till

En CTG består av olika mätare. En del CTG-apparater är trådlösa, andra behöver sladdar. Hur ofta och hur mycket apparaten används beror på hur förlossningen går och hur barnet verkar må.

Barnets puls

En CTG mäter barnets puls. Det vanligaste är att pulsen mäts med en dosa. Dosan fäster barnmorskan på magen på dig som föder. Den sitter fast med ett bälte.

Det är också vanligt att mäta barnets puls via en elektrod som fästs på barnets huvud. Elektroden kallas skalpelektrod. För att kunna mäta med skalpelektrod måste vattnet ha gått och livmodertappen måste ha börjat öppna sig.

Livmoderns värkarbete

CTG-apparaten mäter också när livmodern drar ihop sig i en värk. Du som föder får ha en dosa på magen. Dosan sitter fast med ett bälte.

Dosan på magen kan visa när det kommer en värk, men inte hur stark den är. Ibland kan det vara viktigt att få reda på hur stark en värk är. Då kan CTG-apparaten även mäta trycket inne i livmodern. Trycket mäts med en liten mätare som förs in i slidan.

Att utvärdera CTG-kurvan

Barnmorskan eller läkaren tittar på CTG-kurvan. Hen bedömer hur barnets puls är i förhållande till livmoderns värkar. Barnets puls bör inte vara för hög eller för låg. Barnet påverkas när livmodern drar ihop sig. Men det är viktigt att barnet återhämtar sig mellan värkarna. Det går att läsa av på CTG-kurvan. Det finns även andra saker som barnmorskan eller läkaren tar hänsyn till vid bedömningen.

Avvikande CTG-kurva

Förändringar i CTG-kurvan kan göra att personalen behöver övervaka förlossningen mer noga. Ibland kan det behövas en åtgärd, om CTG-kurvan är för avvikande och det finns misstanke att barnet inte mår bra. Det kan till exempel vara ett eller flera av följande alternativ:

  • Du som föder kan få ändra ställning, för att se om barnet mår bättre av det.
  • Om du har ett värkstimulerande dropp så kan det stängas av eller gå saktare en stund.
  • Förlossningen kan behöva avslutas genom att hjälpa barnet ut med en sugklocka eller med ett kejsarsnitt.

Så påverkas du och barnet

En CTG-övervakning påverkar inte barnet.

Om CTG-apparaten har bälten, känner du som föder av att du har bältena på dig. Annars påverkas du inte på något sätt. Prata med barnmorskan om du tycker att bältet känns obekvämt. Det går att ordna så att det blir så bekvämt som möjligt.

När får vi svar på övervakningen?

CTG-apparaten börjar registrera direkt. Men oftast behöver personalen registrera i 20–30 minuter för att få ett bra underlag att bedöma.

Varför görs CTG-övervakning?

CTG-apparaten hjälper personalen att bedöma att barnet får tillräckligt med syre i livmodern. Förlossningen kan behöva skyndas på, om barnet verkar må dåligt.

En CTG kan även användas om fostret behöver övervakas under graviditeten, till exempel vid ett vändningsförsök.

Ett komplement till CTG kan vara att ta ett blodprov på barnets huvud, ett så kallat skalpblodprov. Man tar provet inne i slidan, på den biten av barnets huvud som kommit längst ner. Provet kan visa om barnet mår dåligt.

Till toppen av sidan