Novaluzid

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Novaluzid är ett läkemedel som används vid halsbränna och sura uppstötningar. Läkemedlet kan även användas vid sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Novaluzid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antacida eller syraneutraliserande medel. De verksamma ämnena är aluminium och magnesium.

Novaluzid finns som tuggtabletter och i flytande form. Läkemedlet kan köpas receptfritt mot halsbränna och sura uppstötningar.

Så här fungerar läkemedlet

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att du får upp magsaft i matstrupen. Du kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller tryck bakom bröstbenet. Syran kan också orsaka inflammation i matstrupen. I magsäcken kan magsår uppkomma och magsår som redan finns kan få svårt att läka.

De verksamma ämnena i Novaluzid verkar syraneutraliserande. De binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i magen. Den syrabindande effekten kommer inom några minuter och varar i 1-2 timmar.

Hur tar tar jag läkemedlet?

Du ska inte ta Novaluzid tillsammans med juice eller andra sura drycker. Då kan upptaget av aluminium i kroppen öka, vilket på lång sikt kan vara skadligt.

Tugga tuggtabletterna noga och svälj.

Skaka flaskan med det flytande läkemedlet innan du tar en dos.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Vid halsbränna och sura uppstötningar är en vanlig dos 1-2 tuggtabletter eller 5-10 milliliter av det flytande läkemedlet när du har besvär.

Om du har magsår och sår i tolvfingertarmen är en vanlig dos 1-3 tabletter cirka en timme efter måltid och innan du går och lägger dig.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Om du har dåligt fungerande njurar rådgör med läkare innan du tar Novaluzid.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Novaluzid tillsammans med

 • vissa läkemedel mot infektioner som tillhör läkemedelsgrupperna tetracykliner eller kinoloner, till exempel Doxyferm, Tetralysal och Ciprofloxacin
 • D-vitaminpreparat som innehåller kalcitriol, till exempel Rocaltrol
 • vissa läkemedel mot cancer, till exempel Estracyt, Alkeran och Iressa.

Vissa läkemedel ska inte tas vid samma tillfälle som Novaluzid. Däremot kan du ta dem två timmar före eller efter Novaluzid. Det gäller till exempel

 • järnmediciner
 • hjärtmediciner som innehåller digoxin eller sotalol
 • sköldkörtelhormoner, till exempel Levaxin
 • läkemedel mot epilepsi som innehåller gabapentin, till exempel Neurontin.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken. 

Andra liknande läkemedel

Det finns andra läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen antacida. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på andra antacida är

 • Novalucol
 • Rennie.

Antacida finns även tillsammans med andra verksamma ämnen i

 • Gaviscon, som även innehåller alginsyra
 • Galieve, som även innehåller alginsyra
 • Pepcid Duo, som även innehåller famotidin.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-15
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm