Hjälpmedel vid Inkontinens

Att få hjälpmedel vid inkontinens

Det är vanligt att ha besvär med att det läcker urin eller avföring, eller att snabbt bli mycket kissnödig och ha svårt att hålla sig. Det är viktigt att du söker vård för att ta reda på vad som orsakar dina besvär. Det påverkar vilka hjälpmedel du kan få.

Det finns bra hjälpmedel och behandling oavsett om besvären är tillfälliga eller om de kommer att finnas under en längre tid.

Här kan du läsa mer om olika hjälpmedel vid inkontinens och andra besvär från urinblåsan.

Vem kontaktar jag för att få ett hjälpmedel?

Det är viktigt att du söker vård för dina besvär om det börjar läcka urin eller avföring. Detsamma gäller om du snabbt bli mycket kissnödig och har svårt att hålla dig, eller har svårt att kissa.

Vården gör en utredning för att ta reda på varför du har besvär. Orsaken till besvären påverkar vilken behandling du kan få och vilka hjälpmedel du kan ha användning av.

Läs mer om urininkontinens
Läs mer om avföringsinkontinens.

Du kan kontakta en vårdcentral för att få ett inkontinenshjälpmedel. Du kan också prata med en sjuksköterska inom kommunen, om du till exempel bor på ett äldreboende eller har hemsjukvård.

Du behöver träffa en person som kan skriva ut hjälpmedel. Personen kallas för en förskrivare.

Förskrivarna finns inom flera yrken och har särskild utbildning inom området. Förskrivaren kan vara något av följande:

  • läkare
  • sjuksköterska
  • fysioterapeut som även kallas sjukgymnast
  • barnmorska.

Ibland behövs en remiss för specialistvård.

Skåne

Vart vänder jag mig? - Skåne

I första hand ska du kontakta din vårdcentral för att få en utredning. Då får du en diagnos om vad som är orsaken till din inkontinens samt hjälp med inkontinenshjälpmedel.

Beställ inkontinenshjälpmedel

Efter att du har träffat vårdpersonal och fått hjälpmedel vid inkontinens utskrivna, kan du beställa hem de produkter du önskar.

Det finns olika sätt att beställa på:

Ungdomar mellan 13 och 18 år måste själva logga in i e-tjänsterna och beställa.

Beställ åt ditt barn

Du som är vårdnadshavare för barn under 13 år kan beställa genom att göra ditt barns vårdärenden via nätet.

Då loggar du in på 1177.se och väljer att agera ombud för ditt barn. Därefter väljer du Övriga tjänster. Under rubriken Hjälpmedel hittar du e-tjänsten Beställ förskrivna förbrukningsprodukter

Kommunal hemsjukvård

Har du kommunal hemsjukvård tar du kontakt med ansvarig sjuksköterska som hjälper dig att få inkontinenshjälpmedel. Du kan också få hjälp att komma i kontakt med vårdcentralen för fortsatt utredning.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Du har rätt att få ett inkontinenshjälpmedel utskrivet om du har en sjukdom eller skada som gör att du har ett behov som kommer att finnas under en längre tid.

Den som skriver ut hjälpmedlet undersöker vilka behov du har. Du får berätta om dina besvär och beskriva vilka önskemål du har. Även en närstående kan vara med och berätta. Du och förskrivaren kommer sedan överens om i vilka situationer du har användning av ett hjälpmedel.

Förskrivaren följer de regler som gäller i just den regionen eller kommunen när hen ska skriva ut hjälpmedel.

Hur går utprovningen till?

Efter bedömningen av dina behov börjar utprovningen av hjälpmedel. Förskrivaren föreslår hjälpmedel utifrån dina behov och det som du har berättat. Du får prova hjälpmedel hemma innan de skrivs ut.

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt. Det finns ofta många typer av hjälpmedel, i olika varianter och från olika tillverkare. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst för dig.

Förskrivaren ska berätta om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa dig. Då kan du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Utifrån vad du behöver finns det vissa hjälpmedel som förskrivaren kan skriva ut. Det kallas för att det finns ett upphandlat sortiment.
Det gäller särskilda regler om det hjälpmedel som du behöver inte är upphandlat. Fråga din förskrivare om vad som gäller i din region.

Hur sker uppföljningen?

Förskrivaren följer upp att hjälpmedlet fungerar som det är tänkt. Hur ofta uppföljning sker beror på hur ditt behov ser ut. Uppföljningen görs vid flera tillfällen så länge som du behöver dina hjälpmedel.

Du kan behöva genomgå en ny utredning om dina behov förändras.

Ansvaret för att följa upp och förskriva hjälpmedel flyttas till din nya vårdkontakt om du byter. 

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig. Om du får hjälp av någon för att kunna använda hjälpmedlen ska även den personen få informationen.

Du har möjlighet att få tolk om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning. Du kan också få tolk om du till exempel har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Du betalar ingen avgift för inkontinenshjälpmedel. I en del regioner kan du få betala en avgift för att få hjälpmedlet förskrivet eller för att prova ut det.

Ibland betalar du även en besöksavgift hos förskrivaren. Då kan dessa avgifter ingå i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. 

Skåne

Vad kostar det i Skåne?

Inkontinenshjälpmedel i Skåne kostar ingenting. 

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan köpa ett inkontinenshjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör. Kontakta till exempel ett apotek eller en leverantör för att få mer information.

Ibland rekommenderas du att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel vara om dina behov inte motsvarar kraven för att ett hjälpmedel ska kunna förskrivas eller om du vill ha ett extra hjälpmedel.

Det kan också vara så att din region har bestämt att hjälpmedlet du vill ha inte får förskrivas. Hjälpmedlet kallas då en egenansvarsprodukt och du får köpa det själv om du vill ha det.

Om du inte är nöjd

Kontakta förskrivaren om du inte är nöjd med det inkontinenshjälpmedel som du har fått utskrivet.

Kontakta chefen för den enhet där du fick hjälpmedlet om du inte är nöjd med den förskrivare som du har träffat. Fråga om det är möjligt att få träffa någon annan istället.

Du kan alltid kontakta patientnämnden i din region om du tycker att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer vidare i kontakten med förskrivaren. 

Läs mer om du inte är nöjd med vården.

Skåne

Om du inte är nöjd - Skåne

Om dina symtom på inkontinens förvärras eller om din ordinerade behandling mot inkontinens inte har avsedd effekt ska du kontakta din ansvariga läkare.

Om du har synpunkter på din vård och behandling kan du vända dig till ansvarig enhet för att lämna in en synpunkt/klagomål.

Mer på 1177.se

Hjälpmedel vid inkontinens

Det finns många hjälpmedel som kan hjälpa dig om det läcker urin eller avföring eller om du har svårt att kissa.

Urininkontinens

Om du har urininkontinens så läcker det urin när du inte vill det. Det finns olika typer av inkontinens och flera behandlingar som kan hjälpa dig.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan