Sunda vanor

Hälsosamtal i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Din hälsa och livsstil är viktig och har betydelse för hur du mår. Vad du äter, hur mycket du rör på dig och dina sömnvanor spelar roll. Därför blir du som fyller 40 eller 50 år erbjuden ett hälsosamtal på din vårdcentral.

Den här texten finns också på lätt svenska.

Syftet med hälsosamtalet är att du ska få råd om vad du själv kan göra för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. Hälsosamtalet kan hjälpa dig att göra hälsosamma val i din vardag.

Hälsosamtalet ger dig råd och stöd

Hälsosamtalet är gratis och tar ungefär en timme. Det hjälper dig att skapa förutsättningar för en bra hälsa. Du får råd och stöd som anpassas efter dina behov. Hälsosamtalet är bra för dig oavsett om du känner dig helt frisk eller om du har en sjukdom eller andra besvär.

Du kan också vara med i ett forskningsprojekt om du tackar ja till hälsosamtalet.  

Om du inte förstår svenska språket kan du få hjälp av vårdpersonalen att få en språktolk när du besöker vårdcentralen för ditt hälsosamtal. Detsamma gäller om du har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. 

Så här går det till

  1. Inbjudan till hälsosamtal. Du som fyller 40 eller 50 år får ett brev hem med ett erbjudande om hälsosamtal. Din vårdcentral kommer också att ringa dig för att berätta mer om hälsosamtalet och boka in en tid som passar dig. 
  2. Svara på frågor om din hälsa. När du tackar ja till hälsosamtalet, får du svara på frågor om din hälsa. Du hittar frågorna i ett personligt meddelande när du loggar in på 1177.se. Logga in på 1177.se.
  3. Lämna blodprov på din vårdcentral.  Lämna blodprovet senast en vecka före ditt hälsosamtal. Du ska inte ha ätit eller druckit något när du lämnar blodprovet. Ät eller drick inget efter klockan 22 på kvällen dagen innan.
  4. Hälsosamtal på din vårdcentral. Välkommen till ditt hälsosamtal. Du har hälsosamtalet med en utbildad samtalsledare på din vårdcentral. Under hälsosamtalet utgår ni från dina svar på frågorna och resultatet från blodproverna.
  5. Stöd till förändring. Du väljer själv om du vill ha råd och stöd till förändring.

Du hittar mer information om bland annat att lämna blodprov i erbjudandet som skickas hem till dig med post.

Blodprovet visar värden av blodsocker och kolesterol. Det betyder att blodprovet mäter glukoshalten i blodet och visar om du har höga halter av blodfetter.

Du får en personlig hälsokurva och mål

Under hälsosamtalet skapas en personlig hälsokurva som bygger på dina svar på frågorna om din hälsa och på provsvaren. Blodtryck, vikt, längd och midjemått mäts också under hälsosamtalet.

Du och samtalsledaren pratar om vad du kan göra för att påverka din hälsa. Din personliga hälsokurva tar du ta med dig hem, tillsammans med en plan för din hälsa. 

Boka om din tid på vårdcentralen

Kontakta din vårdcentral om du behöver boka om din tid. Vissa vårdcentraler erbjuder också att du kan logga in i e-tjänsterna för att boka om din tid och välja en tid som passar dig.

Vad händer efter hälsosamtalet?

Du får med dig en plan hem. Planen har du och samtalsledaren skapat utifrån din personliga hälsokurva. Den hjälper dig att hålla kvar vid bra vanor och eventuellt förbättra de vanor som kan innebära en risk. Du väljer själv om du vill ha råd och stöd till förändring.

Du kan påverka din hälsa

Hälsosamma vanor i din vardag kan minska risken för att du ska få hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. Du behöver inte förändra dina vanor helt och hållet. Även små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa.

Träning och fysisk aktivitet

All form av rörelse och fysisk aktivitet kan påverka din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Regelbunden fysisk aktivitet minskar dessutom risken för många sjukdomar. Även vardagsaktiviteter räknas, till exempel raska promenader, trädgårdsarbete eller cykling.

Mat, tobak och alkohol

Din hälsa påverkas av vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter. Du kan göra en stor skillnad för din hälsa genom att välja hälsosam mat. Det finns också många fördelar för din hälsa om du avstår från tobak och är försiktig med konsumtion av alkohol.

Psykisk hälsa och sömn

Psykisk hälsa påverkar också hur du mår. Det är viktigt att ta hand om relationer och att ha tid till återhämtning. Sömn behövs för att din kropp och din hjärna ska få återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen.

Texten finns översatt – other languages

Den här texten finns på lätt svenska.

Texten är också översatt till följande språk:

لعربية – arabiska

English – engelska

Till toppen av sidan