TANDVÅRD

Välj tandvårdsenhet för barn och unga vuxna i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Alla barn och unga vuxna får avgiftsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Du väljer tandvårdsenhet för ditt barn fram tills barnet är myndigt, därefter väljer den som fyllt 18 år själv. Detsamma gäller specialisttandvård, men en tandläkare måste skicka remiss till vald specialisttandvårdsenhet.

Alla barn och unga vuxna får avgiftsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Du väljer själv vilken tandvårdsenhet du vill att ditt barn ska bli kallad till. Har du fyllt 18 år väljer du själv. Detsamma gäller specialisttandvård, men en tandläkare måste skicka remiss till vald specialisttandvårdsenhet. 

När väljer jag tandvårdsenhet?

Den tandvårdsenhet du väljer behöver inte vara den som ligger närmast hemmet, utan det kan vara en som rekommenderats eller ligger nära jobb eller skola.

Du skickar eller lämnar in en valblankett till tandvårdsenheten du väljer. Valblanketten skriver du ut från denna sida eller hämtar på tandvårdsenheten.

Valblankett tandvård

Region Skåne har avtal med följande tandvårdsenheter inom allmän tandvård för barn och unga vuxna:

Lista över valbara tandvårdsenheter

Hitta tandvårdsmottagning

Om du inte aktivt väljer tandvårdsenhet listas du som barn eller myndig person på den folktandvårdsenhet som ligger närmast din folkbokföringsadress. 

Om du flyttar eller inte är nöjd med den tandvårdsenhet du har valt, kan du byta när du vill.

Byta tandvårdsenhet

Du kan byta tandvårdsenhet när du vill. Du gör det på samma sätt som när du väljer tandvårdsenhet, genom att skicka eller lämna in en valblankett till den nya tandvårdsenheten.

Om du som barn eller myndig person flyttar inom Skåne finns alltid möjligheten att gå kvar på den tandvårdsenhet som redan är vald eller byta till en annan tandvårdsenhet.

När jag väljer specialisttandvårdsenhet

Vid behov av specialisttandvård väljer du specialisttandvårdsenhet i samråd med tandläkaren.

Specialistdiscipliner:

  • Bettfysiologi (specialitet som utreder och behandlar störningar i bett- och tuggsystemet, till exempel käkledsbesvär)
  • Endodonti (specialitet som utför svårare rotbehandlingar)
  • Käkkirurgi (specialitet för kirurgisk vård som är att inordna under tandvård, till exempel svårare tandborttagningar)
  • Oral protetik (specialitet som behandlar svåra tandskador, till exempel med kronor och broar)
  • Paradontologi (specialitet som utreder och behandlar tandlossningssjukdomar)
  • Pedodonti (specialitet som utreder och behandlar barn med speciella sjukdomar eller behandlingsproblem som påverkar munhälsan, barn som är mycket tandvårdsrädda och barn som behöver tandvård under narkos).
  • Ortodonti (tandreglering). 

Vid behov av tandreglering gäller särskilda bestämmelser. 

Om din tandläkare anser att du har ett bettfel som måste rättas till med hjälp av tandreglering kan du få en tid för visning hos en så kallad urvalsansvarig tandregleringsspecialist. Vid visningen bedömer specialisten om ditt bettfel behöver utredas mer för en eventuell kostnadsfri tandreglering. 

Om det beslutas att du behöver tandreglering kan du välja fritt bland Region Skånes avtalade specialisttandvårdsenheter.

Region Skåne har avtal med följande specialisttandvårdsenheter inom specialiserad tandvård för barn och unga vuxna:

Lista över valbara specialisttandvårdsenheter 0-23 år

Till toppen av sidan