Att få hjälpmedel

Beställ glutenfria produkter till barn och unga i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du kan ansöka om att få beställa glutenfria produkter om ditt barn har celiaki. Celiaki kallas också glutenintolerans. Du som är mellan 13 och 20 år och har celiaki kan också beställa glutenfria produkter.

Beställningen är ett komplement till andra produkter som finns att köpa i butiker. Du behöver först ansöka om att få ett recept på glutenfria produkter för att kunna göra en beställning.

Vem kan få glutenfria produkter?

Ditt barn behöver ha konstaterad celiaki för att du ska kunna ansöka om att få ett recept för att beställa glutenfria produkter. Ditt barn behöver också ha kontakt med en dietist på en barn- och ungdomsmottagning på ett av sjukhusen i Skåne. 

Om ditt barn inte har kontakt med en dietist, men du misstänker att barnet har celiaki, ska du kontakta en vårdcentral.

Celiaki hos barn

Du som är mellan 18 och 20 år och har konstaterad celiaki, kan få recept på glutenfria produkter från din vårdcentral eller annan mottagning. Kontakta en dietist på din vårdcentral. 

Vårdcentraler i Skåne 

Så ansöker du om att få glutenfria produkter på recept

Ansökan om att få glutenfria produkter gäller för mat i ett år. Receptet är för fyra uttag. Ett uttag ska räcka i ungefär tre månader.

Du som är förälder gör ansökan till ditt barn om hen är under 13 år genom att agera ombud när du loggar in på 1177.se. Ungdomar mellan 13 och 18 år gör själva sin ansökan genom att logga in på 1177.se.

Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in.

Gör ditt barns vårdärenden via nätet 

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år 

Du som är mellan 18 och 20 år ska kontakta en dietist på din vårdcentral eller annan mottagning som du har kontakt med.

Gör så här

Du fyller i de produkter och den mängd du vill ha vid varje uttag. Ett uttag ska räcka i ungefär tre månader.

  1. Logga in på 1177.se och välj att du ska agera ombud för ditt barn. Du som är mellan 13 och 18 år loggar själv in på 1177.se.
  2. Sök upp den mottagning som ditt barn har kontakt med under rubriken Mottagningar och lägg till den. Du som är mellan 13 och 18 år väljer den mottagning du har kontakt med.
  3. Klicka på e-tjänsten Ansök om recept på glutenfria produkter till barn 1-3 år eller Ansök om recept på glutenfria produkter till barn och ungdomar 4-18 år.
  4. Fyll i de produkter och den mängd som du behöver till varje uttag under året. Om du beställer mindre mängd i en produktkategori, kan du inte beställa mer i en annan.
  5. Skicka in din ansökan om recept på glutenfria produkter.

Du kommer få en bekräftelse på att ansökan om recept är skickad. När receptet är klart får du ett meddelande. Logga in på 1177.se för att läsa meddelandet.

För att få en avisering om att du har ett nytt meddelande, behöver du aktivera aviseringar inne i e-tjänsterna.

Aktivera aviseringar i e-tjänsterna 

Hur mycket kan jag ansöka om?

Hur mycket glutenfria produkter du kan ansöka om recept på, är beräknat för barn som går i förskola eller skola, och som äter vissa av sina måltider där. Mängden är beräknat efter barns behov i olika åldrar.

Ett uttag ska räcka i ungefär tre månader.

Så beställer du hem glutenfria produkter

När du får ett recept på glutenfria produkter kan du beställa uttag på de produkter du fått recept på. Ett uttag ska räcka i ungefär tre månader. 

För att beställa uttag på glutenfria produkter kan du ringa till Hjälpmedel Skånes kundtjänst på telefonnummer 044-19 46 30 och beställa leverans. Telefontider helgfria vardagar klockan 8–16. 

Du kan också beställa uttag på produkter genom att logga in på 1177.se. Gör så här: 

  1. Logga in på 1177.se och välj att du vill agera ombud för ditt barn. Du som är mellan 13 och 20 år loggar själv in på 1177.se. 
  2. Klicka på Övriga tjänster och välj Beställ förskrivna förbrukningsprodukter 
  3. Där finns en sammanställning av de produkter du fått förskrivning på.  
  4. Beställ de produkter som du vill ha uttag på. 

För varje uttag betalar du en avgift. Mer om avgifter: 

Vad kostar hjälpmedlet? 

Har du frågor eller behöver rådgivning?

Har du några frågor eller behöver råd? Då kan du kontakta den barn- och ungdomsmottagning på ett av sjukhusen i Skåne som du brukar ha kontakt med.

Du som är mellan 18 och 20 år kan kontakta din vårdcentral. 

Vårdcentraler i Skåne 

Till toppen av sidan