Havandeskapsförgiftning

Skriv ut (ca 4 sidor)

Om du får högt blodtryck och protein i urinen när du är gravid kallas det havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Havandeskapsförgiftning beror på att du blir överkänslig mot partiklar från fostret och moderkakan. De flesta som får havandeskapsförgiftning får en lindrig form, men det finns också mycket allvarliga former som kräver akut sjukvård.

Skriv ut

Oftast får man havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten, efter vecka 34. Har du fått havandeskapsförgiftning så sitter den i hela graviditeten. Om ditt blodtryck blir för högt kan barnet växa dåligt och dina inre organ kan påverkas. Därför måste både du och barnet övervakas noga och du har regelbunden kontakt med vården. Att ta det lugnt kan lindra blodtrycket, men om besvären blir svåra måste barnet födas för tidigt. Efter förlossningen går havandeskapsförgiftning snabbt över. Både mamma och barn brukar klara sig bra.

Symtom

Symtom

Ofta märker du inte av havandeskapsförgiftning, utan komplikationen upptäcks vid kontroll hos barnmorskan.

Symtom vid havandeskapsförgiftning kan vara:

• plötslig huvudvärk
• synbesvär, såsom flimmer för ögonen, synfältsbortfall, dimsyn och dubbelseende
• ont i övre delen av magen, särskilt under höger revbensbåge
• illamående och kräkningar
• hastig uppsvullnad i händer, fötter och framförallt ansiktet
• allmän sjukdomskänsla, frånvarokänsla och skakighet.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Om du får symtom mellan dina besök hos barnmorskan ska du alltid kolla upp dina besvär. Det finns mycket allvarliga former av havandeskapsförgiftning som kräver akut vård.

Ta kontakt med en gynekologisk akutmottagning om det är första halvan av graviditeten. Under sista halvan av graviditeten kontaktar du en förlossningsavdelning.

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Fäll ihop

Högre risk för vissa grupper

Högre risk för vissa grupper

Det är vanligare att få havandeskapsförgiftning om du:

• är gravid för första gången
• är över 35 år
• har en biologisk mor eller syster som haft havandeskapsförgiftning
• väntar tvillingar
• är mörkhyad
• har någon blodkärlssjukdom, njursjukdom, reumatisk sjukdom eller diabetes
• är överviktig
• har högt blodtryck
• har blivit gravid genom assisterad befruktning (IVF eller äggdonation)
• har haft havandeskapsförgiftning i tidigare graviditeter.

När du besöker barnmorskan ställer hen frågor för ringa in om du tillhör en riskgrupp. Det är viktigt att du får eventuell behandling tidigt i graviditeten.

Om du tidigare haft svår havandeskapsförgiftning bör du kontakta specialistmödravården i början av graviditeten. Du kan då få förebyggande behandling med milt blodförtunnande läkemedel. Oftast kommer besvären senare i graviditeten och utvecklas långsammare. Vanligtvis blir du alltså inte lika sjuk som under din förra graviditet.

Fäll ihop

Undersökningar

Undersökningar

Under graviditeten går du regelbundet till barnmorskemottagningen för kontroller. Där mäter barnmorskan bland annat blodtrycket och du får lämna urinprov. Börjar blodtrycket stiga och det finns protein i urinen kan det vara tecken på att du håller på att få havandeskapsförgiftning. Protein kallas också äggviteämnen.

Om barnmorskan misstänker havandeskapsförgiftning får du träffa en läkare. Oftast beslutar läkaren att du ska genomgå flera undersökningar. Hen gör ultraljud för att följa hur barnet växer. Om det finns misstanke att barnet inte växer ordentligt görs ofta en mätning av blodflödet i navelsträngen med hjälp av ultraljud.

Genom att kontrollera barnets hjärtfrekvens med en CTG-apparat kontrollerar vårdpersonalen att barnet får tillräckligt med syre. Hur du mår i kombination med hur barnet mår bestämmer vilken vård ni behöver.

Fäll ihop

Behandlingar

Behandlingar

Viktigast när du har stigande blodtryck är att gå på regelbundna kontroller. Barnmorskan behöver kunna följa hur du mår och hur sjukdomen utvecklas. Hur ofta du behöver gå på kontroll är olika.

Det är också mycket viktigt att vila. Du blir mer känslig för stress i alla former, stress kan göra att blodtrycket stiger ytterligare. Därför bör du ta det lugnt. De flesta blir sjukskrivna, men det är bra att fortsätta röra på sig.

Om blodtrycket är för högt kan du få medicin som sänker detta.

Kan behöva förlösas tidigare

Oftast får man havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten, efter graviditetsvecka 34. Normalt brukar en förlossning starta av sig själv efter 38 till 42 graviditetsveckor, men vid havandeskapsförgiftning kan du behöva bli igångsatt redan mellan graviditetsvecka 34-37. Det kan till exempel hända om det blir svårt att hålla ner blodtrycket, om organ som njurar och lever påverkas för mycket, eller om barnet inte verkar mår bra. Då måste graviditeten avslutas oavsett hur långt du kommit i graviditeten.

Exakt när graviditeten ska avbrytas är en avvägning där läkaren ser till det bästa både för dig och för barnet. Antingen sätts förlossningen igång eller så gör läkaren kejsarsnitt. Förlossningssättet beror på hur långt du har kommit i graviditeten och hur du mår.

Fäll ihop

Vad beror havandeskapsförgiftning på?

Vad beror havandeskapsförgiftning på?

Ingen vet riktigt varför man får havandeskapsförgiftning, men troligen beror det på moderkakan. Om moderkakan inte fäster och växer ordentligt kan partiklar och celler från moderkakan och fostret läcka ut i mammans blod. Mammans immunförsvar överreagerar och blodkärlen drar ihop sig. Reaktionen ger också protein i urinen och högt blodtryck.

Fäll ihop

Allvarligare former av havandeskapsförgiftning

Allvarligare former av havandeskapsförgiftning

Vid svår havandeskapsförgiftning, om du har mycket högt blodtryck, kan sjukdomen utvecklas och bli mycket allvarlig. Vid HELLP-syndromet känner du dig plötsligt sjuk och får ont i övre delen av magen. Då måste du snabbt bli förlöst för att inte bli allvarligt och livshotande sjuk.

En annan allvarlig komplikation är eklampsi. Eklampsi kännetecknas av kramper. Ibland föregås eklampsi av stark huvudvärk och ögonflimmer, men det kan också komma utan förvarning. Vid HELLP och eklampsi ökar även risken för att moderkakan ska lossna för tidigt. Både HELLP och eklampsi är allvarliga och du behöver snabbt få vård på sjukhus.

Om havandeskapsförgiftningen börjar innan graviditetsvecka 34 innebär det större risker för fostret. Fostret kan då få syrebrist eller växa för dåligt. Därför övervakas fostret noga. Vid tidig havandeskapsförgiftning är det större sannolikhet att det blir en förlossning med kejsarsnitt.

Sjukhusvård kan behövas

Om du har svår havandeskapsförgiftning kan du behöva vård på sjukhus. Du övervakas för att se om och när förlossningen behöver sättas igång. På sjukhuset kontrolleras blodtrycket varje dag och du får lämna blodprov regelbundet. Hur fostret växer övervakas med ultraljud och fostrets hjärtljud undersöks. Målet är att förlänga graviditeten så länge som möjligt, för att skydda barnet från riskerna med att födas alltför tidigt. Har du kommit till graviditetsvecka 37 så sätts förlossningen oftast igång på lämpligaste sätt. Då är barnet så moget att det inte finns någon anledning att vänta.

Fäll ihop

Komplikationer

Komplikationer

Du blir frisk från havandeskapsförgiftningen när barnet är fött. Det kan ta ett par dygn upp till en vecka efter förlossningen. Blodtrycket kan fortsätta svänga och en del kan behöva blodtryckssänkande läkemedel i en till två månader efteråt. Ibland behöver blodtrycket följas upp under en längre tid.

Om barnet är fött för tidigt kan det behöva extra övervakning, kanske på en neonatalavdelning. Både mamman och barnet brukar klara sig utan komplikationer.

Uppföljning efter förlossningen

Efter en havandeskapsförgiftning har du lättare att senare i livet få högt blodtryck och vissa hjärt- och blodkärlsjukdomar. Varför är det ingen som riktigt vet, men troligtvis är dina blodkärl lite skadade efter havandeskapsförgiftningen. Därför kan det vara bra att leva hälsosamt med motion och bra kost och kontrollera blodtrycket ibland, i förebyggande syfte.

Det kan kännas svårt att uppleva en komplicerad graviditet. Efteråt kan du behöva bearbeta och kanske få svar på frågor i ett stödsamtal. Ibland uppkommer funderingarna först efter ett par månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Planerar du att bli gravid igen kan det vara skönt att prata om eventuella risker och göra en vårdplanering på specialistmödravården.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-10-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Stefan Hansson, överläkare, professor, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet