Klopidogrel

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet klopidogrel finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Clopidogrel Accord
 • Clopidogrel Actavis
 • Clopidogrel Actavis
 • Clopidogrel Amneal
 • Clopidogrel Aurobindo
 • Clopidogrel Krka
 • Clopidogrel Mylan
 • Clopidogrel Teva
 • Cloriocard
 • Grepid
 • Plavix.

Vad är klopidogrel?

Vad är klopidogrel?

För vad används medicinen?

Klopidogrel används om man får blodpropp i hjärtat, det vill säga hjärtinfarkt. Medicinen används också för att förhindra att blodproppar bildas om man har kärlkrampsbesvär eller andra hjärtsjukdomar som ökar risken för blodpropp. Klopidogrel används även för att förebygga blodproppar i hjärnan och i andra åderförkalkade blodkärl.

Klopidogrel kan användas tillsammans med läkemedel som innehåller låg dos acetylsalicylsyra, till exempel Trombyl, som också motverkar uppkomsten av blodproppar.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia.

I vilka former finns klopidogrel?

Klopidogrel finns som tabletter i styrkorna 75 och 300 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

Risken för hjärtinfarkt eller blodpropp i hjärnan kan delvis minskas med blodtrycksbehandling och proppförebyggande läkemedel.

Klopidogrel förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar.

Fäll ihop

Hur använder man klopidogrel?

Hur använder man klopidogrel?

Så här gör man

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 1 tablett på 75 milligram om dagen. Man ska ta medicinen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Vissa personer kan få en högre dos i början av behandlingen.

Klopidogrel används vanligen under en begränsad tid, från några dagar upp till tolv månader.

Om man har glömt att ta medicinen när man brukar och man kommer på det innan det gått 12 timmar tar man medicinen direkt. Om det har gått mer än 12 timmar sedan man skulle tagit medicinen hoppar man över den glömda dosen och tar medicinen som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när man använder klopidogrel

Att tänka på när man använder klopidogrel

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har en allvarlig leversjukdom eller om man har någon blödning, till exempel på grund av magsår.

Man bör informera sin läkare eller tandläkare om att man använder klopidogrel minst en vecka innan en planerad operation eller tandbehandling. Det kan ta längre tid än normalt att stoppa en blödning om man använder medicinen.

Om man får någon form av ovanlig blödning eller röda, kliande fläckar under behandlingstiden bör man omedelbart berätta det för sin läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Klopidogrel ska normalt inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, som är ett kraftigare blodförtunnande medel.

Man ska inte heller använda klopidogrel tillsammans med vissa läkemedel mot magbesvär eftersom effekten av klopidogrel då kan minska. Detta gäller läkemedel som innehåller:

 • omeprazol, till exempel Losec
 • esomeprazol, till exempel Nexium
 • rabeprazol, till exempel Pariet.

Man bör inte använda klopidogrel samtidigt med läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade NSAID eller cox-hämmare, utan att först ha rådgjort med läkare. Exempel på cox-hämmare är

 • diklofenak, som finns i till exempel Voltaren
 • ibuprofen,som finns i till exempel Ipren
 • naproxen, som finns i till exempel Pronaxen.

Biverkningar

En del personer som använder klopidogrel kan få blödningar, som näsblod, blåmärken eller blödningar från magen eller tarmen. Andra kan få magbesvär, till exempel ont i magen eller diarré.

Om man skär eller skadar sig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador, till exempel om man skär sig vid rakning.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sören Hansen, läkare, specialist i internmedicin, Höglandssjukhuset, Eksjö