Vaccinationer

Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Person får en spruta i överarmen
Det är vanligast att få sprutan i överarmen.

Här kan du läsa mer om influensa

Vissa personer rekommenderas vaccin

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon i din närhet som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19.

Östergötland

Vaccination mot influensa – Other languages

Här kan du läsa om vaccination mot influensa på flera språk

(arabiska) لعربية

درى (افغانستان) (dari)

English (engelska)

فارسى – (persiska)

Soomaali (somaliska)

Fler översättningar av influensainformation på andra spåk samt översättningar riktade till gravida finns på Region Östergötlands Vårdgivarwebb

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.

Vaccinationen är gratis om du rekommenderas att vaccinera dig därför att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccin för dig som behöver skydda någon annan

Du som bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också att vaccinera dig.

Det varierar om du behöver betala för vaccinationen. Det beror på var du bor. Välj region högst upp på den här sidan för att få rätt information. 

Barn och vaccin

Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. 

Varför ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation.

Många som vaccinerar sig slipper få influensa. De flesta som ändå får influensa blir inte lika sjuka som de skulle ha blivit utan vaccinet.

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavarianter. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara en ny variant av influensaviruset som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad.

Rekommenderas alla att vaccinera sig?

Nej. Risken är liten att bli allvarligt sjuk om du är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd då vaccination mot influensa rekommenderas.

En del vill vaccinera sig ändå, för att undvika att bli sjuka i influensa. Då kan du behöva vänta en tid innan du får vaccinera dig. Det är för att de som rekommenderas att vaccinera sig ska få göra det först. Du får betala själv. En del arbetsplatser erbjuder gratis vaccination.

Var kan jag vaccinera mig?

Välj region längst upp på sidan. Då får du rätt information om vad som gäller där du är.

Östergötland

Vaccinera dig mot säsongsinfluensa i Östergötland

Vaccinationen mot influensa startar den 8 november 2022. Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk kommer kunna vaccinera dig kostnadsfritt på en vaccinationscentral eller på din vårdcentral i Östergötland. Under oktober kommer du hitta mer information här om hur du bokar tid och när du kan gå på drop in. 

Vaccination i samband med andra vårdbesök

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av influensa har möjlighet att vaccinera dig i samband med vårdbesök som du redan har inbokat, för att slippa komma till vården flera gånger. Fråga gärna din vårdgivare vid ditt nästa besök.

Vaccination till barn i Östergötland

Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. Behandlande läkare på respektive barnklinik i länet erbjuder vaccination till barn och ungdomar under 18 år med en grundsjukdom, som innebär större risk för allvarlig influensasjukdom.

Så går vaccinationen till

Du får influensavaccinet genom en spruta. De flesta får sprutan i överarmen. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet i låret.

Vuxna och barn som är äldre än åtta år får en dos när de vaccineras mot influensa.

Ett barn som är mellan sex månader och åtta år får två doser med minst fyra veckors mellanrum, om det är första gången som barnet vaccineras mot influensa. Har barnet vaccinerats tidigare räcker det med en dos.

Vaccinationen behöver upprepas varje år.

Barn och unga kan få vaccin som nässprej

För barn som är över två år och ungdomar upp till 18 år finns också ett vaccin i form av en nässprej. Barnet får vaccinet vid besök hos en läkare eller en sjuksköterska.

Här kan du läsa om att förbereda barn för besök i vården.

Graviditet och amning

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd när hen är nyfödd.

Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter graviditetsvecka 16. Du kan vaccinera dig tidigare om du samtidigt har en sjukdom som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa om du är gravid eller om du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

När är vaccination olämplig?

Du ska inte ha någon pågående infektion eller feber när du vaccineras.

Rådgör med en läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Rådgör med en läkare om du är allergisk

Rådgör alltid med en läkare innan du vaccinerar dig om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling. Influensavaccin innehåller alltid ägg. Men mängderna är så små att risken är liten för en allergisk reaktion.

Rådgör med en läkare om du vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.

Rådgör också med en läkare om du tidigare har fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig.

Vaccin som nässprej

Vaccin som ges i form av nässprej består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn och ungdomar med ett försvagat immunförsvar eller till dig som är gravid. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.

Mer om influensavaccinet

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre eller fyra olika varianter av viruset. Det beror på att det kan vara flera olika utbrott med olika influensavirus under ett år.

Världshälsoorganisationen bestämmer i februari varje år vilka virus som ska ingå i vaccinet för kommande säsong. Världshälsoorganisationen brukar förkortas WHO.

Högdosvaccin

Det är olika hur mycket vaccin doserna innehåller. Du rekommenderas en dos som innehåller mer vaccin om du är 65 år eller äldre och bor på ett särskilt boende för äldre. Det kallas högdosvaccin.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar på 1177.se.

Kan jag vaccinera mig mot influensa fast jag har SLE?

Mer på 1177.se

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Influensa

Influensa är en infektion som du får av virus. Influensa kan göra att du snabbt känner dig sjuk med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Influensa är vanligast under vinterhalvåret. Det finns olika varianter av influensavirus.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Till toppen av sidan