Avsnitt 1: Graviditet, omställning och amning

Graviditet

Innehållet gäller Östergötland

Det är en stor omställning att vara gravid. Vi hoppas att detta avsnitt ska ge er kunskap om vilka symtom som är normala att uppleva under graviditeten, och ge tips om vad ni kan förbereda er på.

gravid kvinna i träningskläder

Barnets rättigheter som egen individ

Enligt barnkonventionen är barnet en egen individ med egna rättigheter. Föräldrar ska utgå från barnets bästa. Vad innebär det? Vem eller vilka bör vara med och avgöra vad som är bäst för ett nyfött eller mycket litet barn? Hur kan vi ta reda på hur ett nyfött barn vill ha det? Vad kan ett litet barn bestämma eller påverka?

Enligt barnkonventionen har alla barn lika värde och inget barn får diskrimineras. Diskriminering innebär att någon behandlas annorlunda på grund av kön, könsidentitet, sexualitet, tro, funktionsnedsättning, ursprung eller ålder. I barnkonventionen tas även till exempelvis levnadsstandard och social trygghet upp som viktiga rättigheter.

Fundera på:

 • I vilka sammanhang skulle ett barn som du har hand om komma att bli behandlad på ett annat sätt än andra barn av dig eller andra – alltså bli diskriminerad?
 • Hur kan ni som föräldrar se till att ta hand om ert barn på ett sätt som utgår från barnets bästa?

Fosterrörelser

Det varierar mycket när du som är gravid börjar känna av fosterrörelser. Från vecka 24 bör du börja känna fosterrörelser någon gång varje dag. Att sedan känna fosterrörelser utanpå magen dröjer ofta några veckor till.

Någon gång mellan graviditetsvecka 25-30 börjar barnet få mer regelbundet rörelsemönster och har omväxlande vakenhetsperioder och viloperioder. Barnet i magen rör sig med både stora och små rörelser, några rörelser känns mer tydligt än andra. Hur det känns kan skilja sig mellan olika individer vissa känner av barnet mer ofta och mera än andra. När du håller igång och aktiverar dig själv är det svårare att känna barnets rörelser.

Mindfetalness

Det finns en metod som kallas Mindfetalness som kan hjälpa dig att bli mer medveten om barnets fosterrörelser. Med Mindfetalness avsätter du en stund varje dag då du som gravid stannar upp och fokuserar på hur barnet rör sig inne i magen. Om mönstret avviker ifrån det normala eller man inte känt fosterrörelser på ett dygn är det viktigt att kontakta vården.

Här kan du läsa mer om Mindfetalness.

Filmtips! Den här filmen från Jönköping handlar om relationen till barnet i magen och hur du kan förbereda dig för att få en ny medlem i familjen.
Graviditet - Youtube Filmen är 4 minuter lång.

Fysisk närhet och sex under graviditeten

Det varierar väldigt mycket hur olika personer känner för att ha sex när man väntar barn. Några får en ökad sexlust medan andra känner att den minskar. Det kan bero på olika saker.

Det kan vara bra att veta att det är ofarligt för barnet i magen att den gravida har samlag, barnet ligger väl skyddat inne i livmodern.
Det är viktigt att vara lyhörda för varandra i ert förhållande så att ni endast har sex som känns bekvämt för er. Prata med varandra om hur ni tänker och känner kring att ha sex så att ni lättare kan förstå varandra. Om ni har frågor kring sexlivet eller sexlusten kan ni ta upp det med er barnmorska.

Kärleksfull beröring med kramar och smekningar kan vara ett fint sätt att visa varandra kärlek och omsorg, vilket kan kännas ännu mer uppskattat under en period då ni kanske inte har lika mycket sex som tidigare.

Här kan du läsa mer sex under graviditeten.

Vad behöver barnet i magen?

Barnet i magen är beroende av vad du som är gravid äter, dricker och får i dig på annat sätt. För att barnet ska växa och må bra är det viktigt att du känner till vad barnet i magen behöver men också vad som är viktigt att undvika. Barnmorskan på barnmorskemottagningen kan berätta för dig vad du behöver äta och vad du bör undvika. Du kan också ta del av aktuell information på Livsmedelsverket - Kost för gravida.

Vad behöver INTE barnet i magen?

Eftersom allt du får i dig också går vidare till barnet i magen, så gäller det att helt undvika alkohol, tobak och droger i alla former. Om du tar läkemedel bör du berätta för din läkare att du är gravid.

Det finns också vaccinationer som du rekommenderas ta när du är gravid, som ger barnet antikroppar. När du som är gravid vaccinerar dig skyddar du också ditt nyfödda barn.

Här kan du läsa mer om:

Vikt och graviditet

Att gå upp i vikt är normalt när du är gravid. Men att gå upp mycket eller att vara överviktig redan innan, innebär en ökad risk att drabbas av komplikationer under graviditeten. Ökad vikt ökar exempelvis risken för högt blodtryck, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, för tidig förlossning eller att barnet växer sig för stort i magen.

Genom att undvika mat och dryck som innehåller mycket energi men lite näring och genom att röra på dig mera kan du begränsa hur mycket du går upp i vikt. På 1177 kan du läsa mer om bra mat när du är gravid  och att träna och röra på sig under graviditeten.

Stöd att leva sunt och ändra dina vanor

Region Stockholm har tagit fram utbildningen Sund start som handlar om sunda levnadsvanor under graviditeten. Med hjälp av den kan du öka dina kunskaper kring hur du kan påverka din viktuppgång under graviditet. Den kan användas av alla gravida som vill förbättra sina matvanor men vänder sig främst till dig som är gravid och som har övervikt eller fetma.

På Kvinnohälsan och i Region Östergötland finns det tobaksavvänjare om du eller din partner vill ha stöd att sluta med tobak. Prata med din barnmorksa, eller ta kontakt direkt med Tobaksavvänjningsmottagningen.

Om du eller din partner vill ändra era alkoholvanor eller om du har andra funderingar kring hur du ska ändra dina vanor kan du ta upp det med din barnmorska.

Det väntade barnet

Det finns ofta mycket som ni vill ordna med innan barnet föds och det finns många fina saker som blivande föräldrar blir lockade av att köpa, men det är egentligen inte så mycket materiella saker som behövs till ett litet spädbarn. Nedan får du några praktiska tips.

Barnets sovplats

Många föräldrar tycker att det är praktiskt, tryggt och mysigt att sova nära sitt nyfödda barn, speciellt om barnet har lätt att somna då. Även många barn sover som allra bäst när de får vara nära sin förälder.

Om det går, ställ gärna barnets säng bredvid din. Då kan du ha barnet hos dig i sängen när barnet behöver äta under natten. Lägg sedan över barnet i sin säng när det är dags att sova igen. Många nyfödda barn sover i sin förälders säng i så kallade babynest, en madrass med mjuka kanter.

Oavsett var barnet sover så är det viktigt att barnet inte är för varmt. En pyjamas och en tunn filt brukar vara lagom. Om barnet ligger i din säng, lägg barnet uppe vid huvudändan så att hen inte kan få ditt täcke över ansiktet.

Kom ihåg:

 • Barn som är yngre än tre månader sover säkrast i egen säng.
 • Små barn ska sova på rygg, det minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.
 • En vuxen som druckit alkohol, tagit droger eller läkemedel som påverkar vakenheten ska inte sova tillsammans med barnet.

Tips: Plötslig spädbarnsdöd – förebyggande råd

Bra att förbereda

 • Blöjor som passar ett nyfött barn.
 • Mjuka kläder till ett nyfött barn.
 • Bomullsmössa till barnet (att ha både inomhus och utomhus).
 • Barnolja att tvätta och smörja barnet med.
 • Bilbarnstol om ni ska åka bil.
 • Plats för att byta blöja, gärna med tillgång till vatten.
 • Plats för barnet att sova på.
 • Kanske en bärsele eller bärsjal.

Gå vidare till sidan: Omställning

Till toppen av sidan