Att vänta och föda barn i Östergötland

Vaccinationer för dig som är gravid

Innehållet gäller Östergötland

Du som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, covid-19 och influensa. Alla tre sjukdomarna kan spridas genom luften och smitta när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. När du som är gravid vaccinerar dig skyddar du också ditt nyfödda barn.

Kikhosta

Kikhosta är en sjukdom som ofta börjar som en förkylning med hosta och ibland lätt feber. Hos vuxna innebär sjukdomen ofta långvarig hosta. För barn kan hostan efter en eller ett par veckor vara så intensiv att den över går i kikningar, alltså att det blir svårt att få luft mellan hostattackerna. Sjukdomen är mycket smittsam och kan vara allvarlig och till och med dödlig för små barn.

När du som gravid vaccinerar dig skyddar du också ditt barn. Barnet får antikroppar mot kikhosta från dig. Det skyddar barnet mot sjukdomen från födseln till att det själv kan få vaccinationen vid tre månaders ålder. Ditt eget skydd mot kikhosta förstärks och du blir inte lika mottaglig för smitta och risken att smitta ditt barn minskar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida att vaccinera sig mot kikhosta efter graviditetsvecka 16.

Covid-19

Covid-19 kan ge en allvarlig luftvägsinfektion för dig som är gravid. Sjukdomen innebär också en ökad risk för tidig förlossning, och i sällsynta fall skador på moderkakan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida att vaccinera sig mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

Influensa

Säsongsinfluensa kan innebära att du som är gravid blir allvarligt sjuk. Sjukdomen kan också påverka graviditeten och ditt ofödda barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida att vaccinera sig mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 12. I Östergötland kan man vaccinera sig mot säsongsinfluensa under höst och vinter.

Till toppen av sidan