Waran

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Waran är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Men kan få medicinen som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är warfarin.

Recept och högkostnadsskydd

Waran finns som tabletter i styrkan 2,5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen minskar effekten av vitamin K, som behövs för att blodet ska koagulera, det vill säga levra sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar i blodkärlen.

Hur tar man medicinen?

När rätt dos är inställd, ska man ta medicinen regelbundet, varje dag. Det är mycket viktigt att följa doseringsschemat, dels för att undvika proppbildning, dels för att effekten av läkemedlet inte ska bli för kraftig. Blir effekten för kraftig finns det risk för blödningar.

Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

Medicinen kan tas med eller utan mat.

Det är viktigt att man äter en allsidig kost när man behandlas med läkemedel som innehåller warfarin. Plötsligt förändrade matvanor kan påverka läkemedlets effekt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person och kan även variera för samma person. Blodets förmåga att levra sig måste därför kontrolleras för att bestämma vilken dos man ska ta. Det görs genom att man får lämna blodprov som mäter det så kallade PK INR-värdet. Man får även gå på kontroller regelbundet under den fortsatta behandlingen.

Man tar normalt medicinen en gång om dagen vid ungefär samma tidpunkt, oftast på kvällen. En vanlig dos är 2 till 4 tabletter men det varierar mycket.

Om man har glömt att ta en dos ska man rådgöra med sjukvården.

Det finns en metod för självtest av PK INR-värdet.

Viktigt

Innan man börjar med medicinen ska man berätta för läkaren om man har kraftigt ökad risk för blödningar eller svår leversjukdom, eftersom man då inte ska använda medicinen.

Man ska också berätta för läkaren om man har en tumör eller sår i magen, tarmen eller urinvägarna. Detsamma gäller om man har en akut skada eller nyligen har blivit opererad i centrala nervsystemet.

När man behandlas med Waran ska man alltid berätta det för läkare och tandläkare man har kontakt med. Orsaken är att medicinen ökar risken för blödningar och därför kan påverka andra behandlingar man får.

Om man får blödningar när man tar medicinen bör man omedelbart berätta det för sin läkare.

Om man har diarré längre tid än två till tre dagar kan effekten av medicinen minska på grund av att upptaget av det verksamma ämnet i tarmen är försämrat. Då bör man kontakta sin läkare för att få effekten av behandlingen kontrollerad. Om man äter mindre än vanligt, till exempel i samband med att man mår illa eller kräks, kan man istället få ökad effekt av warfarin.

Alkohol kan på olika sätt påverka behandlingen med warfarin och effekten kan vara svår att förutse. Om man ändrar sitt genomsnittliga intag av alkohol krävs anpassning av läkemedelsdosen. Om man känner sig osäker på vad som gäller bör man prata med sin läkare. Personer med alkoholmissbruk har ofta för höga eller för låga PK INR-värden vilket ökar risken för proppar och blödning.

Man kan få en informationsbricka och ett kort som visar om man behandlas med Waran. Brickan kan man ha runt halsen som säkerhet om man skulle råka ut för något som gör att man inte själv kan berätta det. Brickan och kortet får man på den mottagning där man behandlas.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar andra läkemedel samtidigt finns det risk för att effekten av Waran påverkas, till exempel kan risken för blödningar öka. Om man måste ta ett annat läkemedel kan därför doseringen av Waran behöva ändras. Därför ska man alltid berätta för läkaren att man använder Waran om man får något annat läkemedel. Man ska också försäkra sig om att det går bra att ta receptfria mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör till exempel undvika att ta Waran tillsammans med vissa smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra i Bamyl, ibuprofen i Ipren, diklofenak i Voltaren och naproxen i Naprosyn. Man bör också undvika hostmedicin som innehåller noskapin.

Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört kan försämra effekten av Waran. Om man redan tar både Waran och johannesört ska man inte sluta med johannesört utan att först prata med sin läkare. Omega-3 fettsyror (fiskolja) och coenzym Q10 är exempel på naturläkemedel som kan påverka effekten av Waran.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar, framför allt blödningar. Detta beror vanligen på att man fått för kraftig effekt av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Man kan använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller warfarin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller warfarin är Warfarin Orion, som inte innehåller färgämnet indigokarmin.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-31
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sören Hansen, läkare, specialist i internmedicin, Höglandssjukhuset, Eksjö