Ovanliga infektioner och tillstånd

Gula febern

Gula febern är en virussjukdom. Den sprids med myggor och finns i delar av Afrika och Sydamerika. Gula febern är en livshotande sjukdom med hög dödlighet.

Det är bra om du vaccinerar dig mot gula febern om du ska vara i områden där sjukdomen finns. Då får du ett mycket bra skydd mot sjukdomen.

Till toppen av sidan