Skydd mot graviditet

Sterilisering

Sterilisering innebär att du genom en operation tar bort möjligheten att bli gravid eller göra någon gravid. Varken sexlusten eller förmågan till ett aktivt sexliv påverkas av att du steriliserar dig.

Du kan sterilisera dig oavsett om du har penis med sädesceller eller livmoder och äggstockar med ägg. Efter en sterilisering fortsätter hormoner, spermier och ägg att produceras som vanligt.

Tänk på att sterilisering inte skyddar mot könssjukdomar utan bara mot oönskade graviditeter.

Hur gör jag för att sterilisera mig

Du behöver få en remiss till en gynekolog eller urolog som utför steriliseringen. 

Det varierar hur du gör för att få en remiss beroende på var du bor. I de flesta regioner ska du kontakta vårdcentralen. I en del regioner kan du också skicka en egen vårdbegäran till en gynekologmottagning eller urologmottagning.

Välj region ovan för att se vad som gäller i din region.

Socialstyrelsen kan ge tillstånd om du är mellan 18 och 25 år

Du som är mellan 18 och 25 år måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få sterilisera dig. Det tillåts oftast om något av följande stämmer:

Socialstyrelsens beslut går inte att överklaga.

När passar sterilisering?

Metoden i sig är alltid mycket säker. Den passar dig som vet att du inte vill ha biologiska barn eller inte vill ha fler biologiska barn. Risken att bli eller göra någon gravid när man är steriliserad är mycket liten.

Metoden påverkar inte sexlusten.

När passar inte sterilisering?

Metoden är oåterkallelig, det betyder att det är svårt och komplicerat att ångra sig. Det är inte ens säkert att det går att ångra sig. Därför ska du vara säker på att du aldrig vill ha biologiska barn eller inte vill ha fler biologiska barn innan du steriliserar dig.

Förberedelser

Före operationen får du träffa en kurator, barnmorska eller läkare som förklarar vad en sterilisering innebär. Du får skriva på papper där du intygar att du förstår vad en sterilisering betyder och att du inte kan bli gravid eller göra någon gravid efteråt.

Hur utförs operationen?

Hur operationen utförs beror på om du är en person med penis med sädesceller eller en person med livmoder och äggstockar med ägg.

Sterilisering för dig med penis och pung

Vid en sterilisering gör urologen ett 1–2 centimeter långt snitt i övre delen av pungen. Hen delar sädesledaren och avlägsnar en bit. Därefter knyter hen ihop sädesledaren med hjälp av tråd eller genom att bränna änden på den. Sedan syr hen ihop snitten i huden.

Operationen är oftast enkel och snabb. Du får lokalbedövning inför operationen.

Sterilisering av penis och pung kallas även för vasektomi.

Sterilisering för dig med livmoder och äggstockar

På den som har livmoder klipps äggledarna av eller täpps till så att inga äggceller kan passera. Det görs genom titthålskirurgi. Då gör en läkare ett litet titthål i magen och opererar. Du är sövd under operationen.

Efter operationen

Du kan oftast lämna sjukhuset samma dag som du opereras.

Du bör inte cykla eller köra bil direkt efter operationen om du har blivit sövd.

Du som har ett arbete kan oftast återgå till det dagen efter operationen. Du ska dock undvika tung fysisk ansträngning under de närmaste tre dagarna.

Efter en sterilisering för dig med penis och pung

En sterilisering innebär att spermier inte kan blandas med sädesvätskan. Du kan alltså få utlösning som vanligt, men det finns inga spermier i sädesvätskan.

Ungefär tre månader efter operationen får du lämna spermieprov för att säkerställa att det inte finns några spermier i sädesvätskan. Fram till dess behöver du använda annat preventivmedel vid slidsamlag om du inte vill riskera graviditet.

De allra flesta som gör ingreppet blir snabbt återställda. Men det finns ett litet antal som upplever långvarig smärta i pungen efter att ha genomgått en sterilisering. 

Efter en sterilisering för dig med livmoder och äggstockar

Du fortsätter att producera ägg och hormoner som vanligt även efter en sterilisering. Du får mens som tidigare. Skillnaden är att ägg och spermier inte längre kan mötas i äggledaren.

Vad kostar det att sterilisera sig?

Det är olika hur mycket steriliseringen kostar beroende på var du bor i landet. I vissa regioner får du själv betala, i andra kostar det som ett vanligt läkarbesök. Du måste göra minst ett läkarbesök före själva operationen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. 

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke. 

Läs mer på 1177

Sexuell hälsa

Här hittar du information om preventivmedel och om hur du skyddar dig mot könssjukdomar. Du kan också läsa om sexlust och orgasmer.

Så fungerar könsorganen

Könsorganen består av flera delar och har flera olika funktioner.

Könsidentitet och sexuell läggning

Här hittar du information om sexualitet och relationer.

Till toppen av sidan