Sunda vanor

Hälsosamtal för dig som fyllt 50 år

Innehållet gäller Kronoberg

Din hälsa och livsstil är viktig och har betydelse för hur du mår. Vad du äter, hur mycket du rör på dig och dina sömnvanor spelar roll. Därför får du som fyller 50 år ett erbjudande om hälsosamtal från din vårdcentral.

Vårdcentralerna påbörjar arbetet med hälsosamtalen under 2021 för dig som är född 1971. Syftet med hälsosamtalet är att ge dig kunskap om vad du kan påverka för att minska risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. Hälsosamtalet kan hjälpa dig att göra hälsosamma val i din vardag.

Till toppen av sidan