Sunda vanor

Hälsosamtal för dig som fyllt 50 år

Innehållet gäller Kronoberg

Din hälsa och livsstil är viktig och har betydelse för hur du mår. Vad du äter, hur mycket du rör på dig och dina sömnvanor spelar roll. Därför får nu 50-åringar i Kronoberg ett erbjudande om hälsosamtal från sin vårdcentral.

Vårdcentralerna påbörjar arbetet med hälsosamtalen under 2022 och det kommer ske succesivt.

 Följande vårdcentraler erbjuder hälsosamtal till 50-åringar:

  • Vårdcentralen Tingsryd
  • Vårdcentralen Ryd
  • Vårdcentralen Skärvet
  • Vårdcentralen Ingelstad
  • Vårdcentralen Alvesta
  • Vårdcentralen Strömsnäsbruk
  • Läkarhuset Ljungby
  • Vårdcentralen Dalbo
  • Vårdcentralen Birka

Hälsosamtalet ger dig råd och stöd

Hälsosamtalet är kostnadsfritt och tar ungefär en timme. Det hjälper dig att skapa förutsättningar för en bra hälsa och du får råd och stöd som anpassas efter dina behov. Hälsosamtalet är bra för dig oavsett om du känner dig helt frisk eller om du har en sjukdom eller andra besvär.

Du kan påverka din hälsa

Hälsosamma vanor i din vardag kan minska risken för att utveckla livsstilssjukdomar. Du behöver inte förändra dina vanor helt och hållet. Även små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa.

Träning och fysisk aktivitet

All form av rörelse och fysisk aktivitet kan påverka din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Regelbunden fysisk aktivitet minskar dessutom risken för många sjukdomar. Även vardagsaktiviteter räknas, till exempel raska promenader, trädgårdsarbete eller cykling.

Mat, tobak och alkohol

Din hälsa påverkas av vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter. Du kan göra en stor skillnad för din hälsa genom att välja hälsosam mat. Det finns också många fördelar för din hälsa om du avstår från tobak och är försiktig med konsumtion av alkohol.

Psykisk hälsa och sömn

Psykisk hälsa påverkar också hur du mår. Det är viktigt att ta hand om relationer och att ha tid till återhämtning. Sömn behövs för att din kropp och din hjärna ska få återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen.

Till toppen av sidan