Sunda vanor

Hälsosamtal för dig som fyllt 50 år

Innehållet gäller Kronoberg

Din hälsa och livsstil är viktig och har betydelse för hur du mår. Vad du äter, hur mycket du rör på dig och dina sömnvanor spelar roll. Därför får nu 50-åringar i Kronoberg ett erbjudande om hälsosamtal från sin vårdcentral.

Vårdcentralerna påbörjar arbetet med Hälsosamtalen under 2022 och det kommer ske succesivt.

Från och med januari kommer följande vårdcentraler erbjuda Hälsosamtal till 50- åringar:

  • Vårdcentralen Tingsryd
  • Vårdcentralen Ryd
  • Vårdcentralen Teleborg
  • Vårdcentralen Skärvet
  • Vårdcentralen Kry
  • Vårdcentralen Alvesta
  • Vårdcentralen Strömsnäsbruk
  • Läkarhuset Ljungby
  • Vårdcentralen Dalbo
  • Vårdcentralen Birka
Till toppen av sidan