Vård om du kommer från ett annat land

Tolktjänst i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Om du är hörsel- eller talskadad eller om du inte förstår svenska så bra har du rätt till tolk.

Hörsel- eller talskada

Du som är döv, dövblind, vuxendöv eller har grav hörselnedsättning har rätt till teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Tolktjänsten är kostnadsfri och beställs genom regionens tolkcentral.

På tolkcentralen kan du boka texttelefon, fax, SMS, e-post och bildtelefon. Ibland kan det vara svårt att hitta tolkar. Därför är det bra om du beställer tolk i så god tid som möjligt.

Vad vi behöver veta

  • När (datum, starttid och sluttid)
  • Plats och gatuadress
  • Vilka ni är som ska använda tolk
  • Tolkmetod (t.ex. teckenspråkstolkning eller skrivtolkning)
  • Ärendet (vad det gäller)

Kontakt och beställning

Resurscentrum Solvändan
Tolkcentralen
351 88 Växjö

Tfn: 0470-58 88 22
Texttfn: 0470-58 88 29
Bildtfn: tc.vaxjo@sip.omnitor.se
Fax: 0470-58 88 30
SMS: 0709-84 47 47
E-post: Tolkcentralen

Akut behov av tolk

Vid akut behov av tolk dagtid, ring 0470 58 88 22
kvällar och helger, ring 0470 210 50

Språktolk

Andra språk än svenska

Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller på telefon.

Taltjänst

Teletal 

Regionens två växelnummer, 0470 58 80 00 och 0372 58 50 00, är anslutna till teletal. Teletal är till för dem som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en teletaltolk. Det är kostnadsfritt för den som ringer och det behövs ingen förbokning, utredning eller remiss.

Alla som ringer till regionens växel möts av en röst som säger: 
"Välkommen till Region Kronoberg. Önskar du en stödperson som ger tal-, minnes- eller anteckningsstöd, tryck 1, annars vänta kvar."
Trycker man 1 kopplas man till en teletaltolk som ringer upp den person eller avdelning som efterfrågas och förklarar varför tolken är med. Tolken har tystnadsplikt.

Vill du ha hjälp att ringa?

Behöver du hjälp att ringa så kan du klicka på länken här nedanför. Skriv sedan in ditt rikt- och telefonnummer i rutan så ringer Teletal tillbaka till dig!

Ring Teletal

Till toppen av sidan