Levitra

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Levitra är ett läkemedel som används vid erektil dysfunktion, det vill säga om man inte kan få eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra ett samlag.

Levitra tillhör en grupp läkemedel som kallas PDE5-hämmare. Det verksamma ämnet är vardenafil.

Recept och högkostnadsskydd

Levitra finns som vanliga tabletter i styrkorna 5 milligram, 10 milligram och 20 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Levitra hämmar ett särskilt enzym i kroppen som kallas fosfodiesteras typ 5. Det leder till att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod. Om man då är sexuellt stimulerad, kan man lättare få stånd när blodet flödar in i svällkropparna.

Till skillnad från Caverject och Bondil får man ingen effekt av Levitra utan sexuell stimulering.

Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme till en timme. Möjligheten att få stånd när man blir sexuellt stimulerad kvarstår vanligen upp till 5 timmar efter att man har tagit tabletten.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta de vanliga tabletterna en halvtimme till en timme före ett samlag. Om tabletten tas i samband med en måltid kan det ta längre tid innan medicinen börjar fungera. Den vanliga tabletten kan tas med lite vatten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för Levitra vanliga tabletter är 1 tablett på 10 milligram en halvtimme till en timme före ett samlag. Dosen kan behöva höjas till 20 milligram eller sänkas till 5 milligram. Man ska inte ta mer än en dos under ett dygn.

Viktigt

Levitra får inte kombineras med så kallade nitrater som används för att lindra kärlkramp. Man riskerar då att få ett kraftigt blodtrycksfall som kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt. Eftersom läkemedlet finns kvar i kroppen är det farligt att ta nitrater även en tid efter man har använt Levitra. Om man får bröstsmärtor under eller efter ett samlag ska man alltså inte ta nitrater utan omedelbart kontakta läkare.

Det är också mycket farligt att kombinera Levitra med amylnitrit. Effekten kan bli densamma som för nitrater, det vill säga man kan drabbas av ett kärlkrampsanfall eller få en hjärtinfarkt. Amylnitrit är från början ett hjärtläkemedel men används inte längre i Sverige. Det förekommer att amylnitrit används som drog, så kallade poppers.

Man ska inte använda läkemedlet om man har en sjukdom som gör att man bör undvika sexuell aktivitet, till exempel en allvarlig hjärtsjukdom.

Man ska inte använda medicinen om man har allvarligt nedsatt leverfunktion eller allvarligt nedsatt njurfunktion som kräver dialys.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska framför allt inte kombinera Levitra med

  • nitrater, till exempel glycerylnitrat
  • hiv-proteashämmare, till exempel läkemedel som innehåller ritonavir.

Man bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när man använder medicinen. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Man kan då få kraftigare effekt av medicinen och ökad risk för biverkningar.

Man ska inte använda Levitra samtidigt med annan läkemedelsbehandling mot impotens, utan att en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, illamående, yrsel, nästäppa eller rinnande näsa.

Graviditet och amning

Levitra ska inte användas av kvinnor. Man kan använda läkemedlet om man har en partner som är gravid eller ammar. Det går också bra att använda medicinen om man planerar att skaffa barn.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-27
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.