Att välja vårdmottagning

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet.

Se till att du får information från rätt region. Du kan ändra region högst upp på sidan.

Öppenvård som du kan välja

Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter: 

  • vårdcentral
  • barnavårdscentral
  • barnmorskemottagning
  • ungdomsmottagning
  • mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva remiss. Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in på 1177.se. Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider. Det är vanligt att mottagningar också erbjuder videosamtal. Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta.

Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

Välja vårdcentral

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning.

Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen.

Kalmar län

Välj hälsocentral i Kalmar län

Du kan själv välja vilken hälsocentral eller läkarmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. I Kalmar län kallas vårdvalet för Hälsoval.

Du kan välja bland 28 offentliga och 12 privata hälsocentraler eller läkarmottagningar i länet.

Observera att enligt 7 kapitlet 3c § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) så har hälsovalsenheter rätt att ansöka om listningstak. 

För närvarande har följande mottagningar listningstak:

  • KRY Vårdcentral Nybro till och med 2024-08-31
  • Cityläkarna i Kalmar till och med 2024-09-03

Nyinflyttade till länet får ett brev med information om att de tilldelats den hälsocentral eller läkarmottagning som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Om du flyttar inom Kalmar län och har gjort ett aktivt val av hälsocentral eller läkarmottagning finns ditt val kvar tills du gör ett nytt val. Om du flyttar från länet och har valt hälsocentral eller läkarmottagning i Kalmar län tas ditt val bort automatiskt.

Vid omlistning av barn under 18 år behöver båda vårdnadshavarna fylla i en blankett. Blanketten finns att hämta på hälsocentralen som ni önskar att barnet ska gå till.

Nyfödda barn tilldelas automatiskt den hälsocentral eller läkarmottagning som mamman har valt. Målsman får ett brev med information om vilken hälsocentral eller läkarmottagning barnet tilldelats.

Så här väljer du hälsocentral

Logga in på 1177.se och välj den hälsocentral eller läkarmottagning i Kalmar län som du vill tillhöra eller byta till. Du kan även fylla i en blankett som lämnas eller skickas med post till vald mottagning.

Vill du välja en vårdcentral eller läkarmottagning i Jönköpings eller Östergötlands län kan du även göra det via formulär i e-tjänsten:

Har du frågor om Hälsoval?

Kontakta en hälsocentral, vårdcentral eller läkarmottagning:

Det går också bra att kontakta Hälsoval i Kalmar län genom att skicka ett mail till bestallarenheten@regionkalmar.se.

Att lista sig på en vårdcentral

Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat. Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige.

Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.

Sätten att lista sig varierar

Det varierar mellan regionerna hur du gör när du vill lista dig på en vårdcentral. Välj region högst upp på sidan för att få information från den regionen.  

Fast läkarkontakt

Du ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt på den vårdcentral där du är listad. Då kan du när det är möjligt, få träffa samma läkare varje gång som du söker vård på vårdcentralen.

Kan jag byta vårdcentral?

Du kan byta den vårdcentral som du är listad på. Det kan vara om du inte är nöjd med den vårdcentral du har valt eller vill byta av något annat skäl. Du kan byta vårdcentral högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

Ofta går det att välja och byta vårdcentral genom att logga in på 1177.se.

Välja specialiserad öppenvård

Specialiserad öppenvård är precis som annan öppenvård, vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det innebär oftast att du får vård på en särskild mottagning med specialistläkare. Det kan till exempel vara en hudmottagning, en psykiatrisk mottagning eller en ögonmottagning. 

Du kan välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.

Kalmar län

Välj specialistmottagning i Kalmar län

I Region Kalmar län kan du söka vård direkt på en specialistmottagning, utan remiss från till exempel läkare eller sjuksköterska.

Oftast är det ändå bra att ha fått en första bedömning på en hälsocentral eller privat läkarmottagning. Det kan till exempel vara så att det krävs att en särskild undersökning är gjord eller att du har tagit vissa prover innan du får komma till just den specialistmottagning du behöver.

Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig för vård.

Egenremiss – egen vårdbegäran

Om du vet vilken specialistmottagning som erbjuder den vård du behöver, kan du ringa dit direkt. Många mottagningar erbjuder också möjlighet att boka en tid genom att logga in på 1177.se och kontakta mottagningen via e-tjänster.

De flesta specialistmottagningarna på länets tre sjukhus vill att du skriver en så kallad egenremiss, där du beskriver ditt tillstånd och varför du söker vård. Läs mer: Remiss och egen vårdbegäran.

Din egen vårdbegäran skickar du till mottagningen, där den behandlas på samma sätt som andra inkomna remisser från vårdpersonal. Den bedöms av specialister och prioriteras utefter vårdbehov.

Du kan antingen bli kallad till mottagningen, bli hänvisad till hälsocentral eller får råd om egenvård hemma. Om dina besvär bör hanteras av annan specialistmottagning kommer du att hänvisas dit.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar i regionen respektive i landet i stort. För att jämföra väntetiden i olika regioner kan du läsa på vantetider.se som drivs av Sveriges kommuner och regioner. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Välja specialistvård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av specialistvård. I en del regioner måste du alltid ha remiss från vårdpersonal för att få komma till en specialistmottagning. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och i så fall för vilken typ av vård det är remisskrav på Sveriges kommuner och regioners webbplats – Sammanställning över regionernas krav på remiss i öppen vård.

När behöver jag ha remiss?

En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. 

För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Sedan skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till, om det behövs.

Ibland kan du själv skriva en så kallad egen vårdbegäran om du vill boka tid på en särskild mottagning. Det kan också kallas egenremiss eller egenanmälan. I vissa regioner kan du göra en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se.

Det varierar mellan regionerna vilka krav på remiss som finns för att kunna söka specialiserad öppenvård. Vissa regioner har inget krav på remiss alls. 

Om du har en remiss kan det ibland gå fortare att få vård på en specialistvårdsmottagning. Hur fort du får vård beror på ditt medicinska behov och hur lång kö det är. Det är en läkare på mottagningen som bedömer ditt medicinska behov.

Att söka öppen specialistvård i en annan region

Om du vill söka vård på en specialistvårdsmottagning i någon annan region än där du är folkbokförd måste du först ta reda på om din hemregion kräver att du har remiss. Det kan också vara så att regionen där du vill söka vård kräver remiss. I sådana fall måste du ha det. Här kan du läsa mer om kraven i olika regioner.

Vad händer med min journal?

Om du väljer en ny vårdcentral eller specialistvårdsmottagning kan personalen där inte alltid se dina journaler från tidigare vårdgivare.

Om du vill att din nya mottagning ska kunna se dina gamla journaler måste du godkänna det. Prata med din nya vårdgivare om hur det går till.

Gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti innebär bland annat att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid och att du ska få hjälp med att åka någon annanstans om hemregionen inte kan erbjuda dig vård inom den tiden.

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste vara listad  på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla.

När du söker vård i en annan region är det dina medicinska behov som avgör hur fort du får vård. Det är läkaren som gör den bedömningen.

Patientavgifter och sjukresor

Patientavgiften kan skilja mellan olika regioner och mellan olika typer av vård. Om du söker vård i någon annan region måste du betala den patientavgift som gäller där.

Om du själv väljer att söka vård utanför din egen region har du inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Till toppen av sidan