Tamiflu

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Tamiflu?

Tamiflu är ett virushämmande medel som används för att lindra influensa hos barn och vuxna. Tamiflu är ingen ersättning för influensavaccination men kan ibland användas för att förebygga influensa. Det kan till exempel vara om man har haft kontakt med en smittad person.  

Det är främst personer som tillhör en riskgrupp, och därför riskerar att bli allvarligt sjuka, som får virushämmande läkemedel för att behandla eller förebygga influensa. Till riskgrupperna hör till exempel personer som är äldre än 65 år eller personer som har hjärt- eller lungproblem. Virushämmande medel ges även till personer som har influensa och som är allvarligt sjuka, till exempel har svårt att andas.

Det verksamma ämnet i medicinen är oseltamivir.

Recept och högkostnadsskydd

Tamiflu finns som kapslar i styrkorna 30, 45 och 75 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen dödar inte virus men hindrar det från att spridas i kroppen och hjälper på så sätt till att lindra symtomen och göra sjukdomstiden kortare.

Ju snabbare man får behandling, desto bättre verkan ger behandlingen eftersom virus förökar sig snabbt. Om man tar medicinen inom 48 timmar efter att man känt de första symtomen på influensa minskar sjukdomstidens längd med ett till två dygn. Om man börjar ta medicinen senare än 48 timmar efter de första symtomen får man liten eller ingen effekt.

Hur tar man medicinen?

Det är viktigt att man börjar ta Tamiflu så tidigt som möjligt, helst inom 12 timmar men senast inom 48 timmar, efter att man känt de första symtomen på influensa. Om man tar medicinen för att förebygga influensa efter kontakt med en smittad person bör man ta medicinen inom två dygn efter kontakttillfället.

Man ska svälja kapslarna hela med vatten. Man ska inte krossa eller tugga kapslarna.

Om man har svårt att svälja kapslarna hela kan man öppna dem och blanda innehållet i en skål med högst en tesked sötat livsmedel, till exempel chokladsås, äppelmos eller yoghurt. Det verksamma ämnet har en bitter smak som inte märks så tydligt när det blandas med något som smakar sött. Man måste svälja medicinen direkt efter att man blandat den. För att få i sig hela dosen är det bra att skölja skålen med lite vatten som man sedan dricker upp.

Man bör ta Tamiflu tillsammans med mat för att minska risken att må illa och kräkas.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Hur stor dos man ska ta beror på hur mycket man väger. Hur ofta och hur länge man ska ta medicinen beror på om man har influensa eller använder medicinen för att förebygga influensa.

  • Vid behandling av influensa tar man vanligen en dos två gånger om dagen i fem dagar.
  • För att förhindra influensa om det finns risk för att man har blivit smittad brukar man ta en dos om dagen, gärna på morgonen, i 10 dagar.
  • För att undvika att bli smittad vid en influensaepidemi tar man vanligen en dos en gång dagligen, gärna på morgonen, i upp till 6 veckor.

Om man har glömt en dos ska man inte ta dubbel dos nästa gång.

Viktigt

Man ska berätta för läkaren om man kräks ofta under behandlingen eller om influensasymtomen blir värre eller febern kvarstår.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt. Även om man känner sig bättre eller inte känner sig sjuk kan det finnas virus kvar i kroppen. Om man slutar för tidigt kan dessa börja föröka sig. Dessutom kan viruset utveckla motståndskraft mot läkemedlet.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Tamiflu påverkar inte effekten av influensavaccin.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel må illa, kräkas eller få ont i magen. Vissa kan få huvudvärk. Barn får ibland hosta och nästäppa.

Ofta känner man bara av dessa biverkningar efter den första dosen. Om man tar medicinen med mat brukar magbesvären bli lindrigare. Om biverkningarna blir besvärliga ska man kontakta läkaren.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge