Finacea

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Finacea är ett läkemedel som kan användas vid akne eller hudsjukdomen rosacea, som liknar akne och därför ofta kallas vuxenakne eller akne rosacea.

Det verksamma ämnet är azelainsyra och det finns naturligt i kroppen.

Recept och högkostnadsskydd

Finacea finns som gel men ser ut som en vit kräm. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Vid akne blir talgkörtlar under huden inflammerade och talgkörtlarnas öppning till huden proppas igen. Finacea kan både bromsa tillväxten av bakterier och hindra att talgkörteln proppas igen. En tydlig förbättring av aknen brukar märkas inom en månad.

Vid rosacea tycks läkemedlet minska inflammation i huden och på så sätt lindra symtom som rodnad, knottror eller varblåsor i ansiktet. Det brukar ta 4-8 veckor innan behandlingen ger ett tydligt resultat.arblåsor i ansiktet. Det brukar ta 4-8 veckor innan behandlingen ger ett tydligt resultat.

Hur använder jag läkemedlet?

Innan du använder Finacea ska du göra rent huden noggrant med vatten och milt hudrengöringsmedel. Sedan masserar du försiktigt in gelen i huden. Det är viktigt att tvätta händerna efter varje gång du använt gelen för att undvika att få läkemedlet i ögonen eller munnen.

För att läkemedlet ska ge effekt är det är viktigt att använda det utan avbrott under behandlingsperioden.

Finacea bör inte användas av barn under 12 år.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Smörj in gelen på de områden som ska behandlas, vanligtvis två gånger om dagen, morgon och kväll. Ungefär 2,5 centimeter gel är tillräckligt för hela ansiktet.

Viktigt

Gelen bör inte komma i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor eftersom den kan verka irriterande. Om det skulle hända ska du skölja med mycket vatten. Om irritationen i ögonen inte går över ska du kontakta läkare.

När du använder Finacea mot rosacea ska du inte samtidigt använda hudprodukter som verkar irriterande på huden, till exempel peeling-krämer eller produkter som innehåller alkohol

Om du tar andra läkemedlet samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer upplever klåda eller en stickande eller svidande känsla i huden. Hos vissa kan huden även bli röd, torr och fjälla lite.

Om huden blir irriterad ska du använda mindre mängd av läkemedlet eller bara använda det en gång per dag. Då brukar besvären minska. Ibland kan ett uppehåll i några dagar behövas.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Barn som ammas ska inte komma i kontakt med hud som behandlats med Finacea.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller azelainsyra. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller azelainsyra är Skinoren.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-14
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge