1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Jönköpings län

Sjuk och behöver råd eller vård?

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning på telefon dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar dig rätt i vården.

Alternativ för dig som inte kan ringa 1177. Om du inte kan ringa 1177 på telefon kan du logga in på 1177.se och ställa din fråga till en erfaren sjuksköterska. Du får svar inom en timme, 6.30 - 22.00

Logga in på 1177.se

Kontakta vårdcentralen om du har skadat dig eller inte mår bra. Det är också till vårdcentralen du vänder dig för att boka tid, förnya recept eller om du har frågor om pågående behandling. 

Kontaktuppgifter till vårdcentraler i Jönköpings län

Ring nödnumret 112 i allvarliga och livshotande situationer och någon behöver omedelbar hjälp.

Läs mer på 1177.se:

Hit vänder du dig när du behöver vård

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs.


Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal. Hur mycket det är beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-07-21
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2017-02-15
Redaktör:
Helena Pellnor, kommunikatör, Region Jönköpings län